Slik er direktesalg

Direktesalg bygger på tillitt og relasjoner. Som kunde får du en god presentasjon med svar på dine spørsmål. Tillit mellom kjøper og selger er grunnleggende, og uten det ville ikke direktesalg eksistert.

Informasjon fra DF

Vil du bli direkteselger

En direkteselger får god støtte og opplæring av sin leverandør. Derfor kjenner selgeren det som tilbys godt og kan gi god personlig service. Selgeren er stolt av sine produkter, og det legger grunnlaget for en sunn forretningsdrift. Det skal alltid være trygt og behagelig å handle av en direkteselger.

Penger er alltid viktig

Du vil tjene godt og kan bli rik på direktesalg, men ingen kommer dit uten hardt og seriøst arbeid. For de fleste kombineres dette med noe de synes er meningsfylt og morsomt. Selskapene gjør sitt beste for å skape et miljø der selgerne og distributørene får lyst til å selge.

Bransjen tar fullstendig avstand fra pyramidesalg.

MLM og pyramidesalg er to helt forskjellige salgsformer. Dessverre kan det være lett å forveksle dem. Pyramidesalg er en form for svindel der selgeren tjener penger på å rekruttere nye medlemmer inn i en «organisasjon». Det skjer uten at det er noe egentlig produkt eller tjeneste som blir solgt.

Dette er Direktesalgsforbundet

Medlemskap for en bedrift er ingen selvfølge. De må følge våre felles regler og være villig til å bli en engasjert del av organisasjonen. Vårt mål er å styrke en spennende bransje som gir muligheter for mange, både produktleverandører, selgere og sluttkunder. Når relasjoner mellom disse styrkes, basert på gode opplevelser, lykkes vi.

Abonner

Og motta nyheter en gang pr. måned

Internasjonalt samarbeid med Seldia og WFDSA

I Europa er Seldia, som ble grunnlagt i 1968, den viktigste samlende organisasjonen for direktesalg. Seldia representerer 25 nasjonale foreninger, 15 selskaper, 15 tjenesteleverandører, og derigjennom en utrolig stor mengde av direkteselgere.  Seldia er en av armene i World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Organisasjonen som representerer bransjen internasjonalt ble grunnlagt i 1978, og består i dag av over 60 nasjonale organisasjoner. Direktesalgsforbundet er medlem både i WFDSA og Seldia.

Forbundets lover