Dette er Direktesalgsforbundet

Medlemskap for en bedrift er ingen selvfølge. De må følge våre felles regler og være villig til å bli en engasjert del av organisasjonen. Vårt mål er å styrke en spennende bransje som gir muligheter for mange, både produktleverandører, selgere og sluttkunder. Når relasjoner mellom disse styrkes, basert på gode opplevelser, lykkes vi.

 

Det krever konstant fokus på kvalitet, langsiktighet og ansvarlighet. Alt dette er nedfelt i vår etiske norm som medlemmene og deres medarbeidere og alle i salgsapparatet er forpliktet til å følge.

Bransjen er et fellesskap.

Direktesalgsforbundet er ikke noe du kan melde deg på. Du må følge våre felles regler og være villig til å bli en engasjert del av organisasjonen. Det inkluderer bransjens fellesskap, og aksept for at Direktesalgsforbundet er medlemmenes forretningsmessige kvalitetsstempel.

Det er direktesalgsbedriftene som er medlemmer. Deres salgsapparat er indirekte medlemmer med tydelige forpliktelser.

Seriøse selskaper bør bli medlem fordi:

  • Direktesalgsforbundet (DF) er bransjeforbundet for direktehandel i Norge, og driver bransjen framover.
  • DF har et omfattende nettverk med bl.a. tilgang til dyktige jurister og frittstående konsulenter med lang erfaring innen direktehandel.
  • DF har etiske regler som sikrer korrekt adferd i bransjen.
  • DF har en code administrator som kan bistå dersom det skulle oppstå problemer innen eller mellom foretak.
  • DF er høringsinstans ved lovforslag innen spørsmål om direktehandel.
  • DF driver opplysningsvirksomhet til myndigheter samt informerer bransjen om kommende lovendringer eller nye lover.
  • DF holder medlemmene informert om hva som skjer innen forbundet.
  • DF skriver debattartikler og tar stilling til både kritiske og positive artikler om direktesalg i media.
  • DF informerer gjennom hjemmesiden www.direktesalgsforbundet.no. Der legges det også løpende ut nyheter fra/om bransjen og råd, tips og ideer til bransjens selgere. Dette materialet distribueres også i nyhetsbrev og parallell-publiseres på Facebook.

DF arrangerer DF Award der vi møtes for å bli bedre kjent og blant annet kåre bransjens beste selgere.
Og, ikke minst, har vi et konstruktivt, hyggelig og godt samarbeid oss imellom.