MLM og pyramidesalg er to helt forskjellige salgsformer. Dessverre kan det være lett å forveksle dem. Pyramidesalg er en form for svindel der selgeren tjener penger på å rekruttere nye medlemmer inn i en «organisasjon». Det skjer uten at det er noe egentlig produkt eller tjeneste som blir solgt.

Direktesalgsforbundet arbeider aktivt for å skape en best mulig lovgiving, og for å forby pyramidespill. Forbundet samarbeider med myndighetene for å avdekke og stoppe slik ulovlig virksomhet. Flere rettsavgjørelser bekrefter dette.

 

I pyramidesalg blir de som lar seg rekruttere lovet en stor fortjeneste. Men i virkeligheten vil de aller fleste medlemmene tjene svært lite eller ingenting, mens noen få personer i toppen av pyramiden tjener store summer.

Et pyramidespill kjennetegnes gjennom:

  • Fordeler oppnås hovedsakelig gjennom rekruttering av nye distributører/selgere. Den sentrale delen av fortjenesten ligger i å verve nye distributører/selgere. Det snakkes nesten aldri om produkter eller salg av disse.
  • Høye oppstartsavgifter eller registreringsbeløp.
  • Ingen reelle- eller kvalitetsprodukter.
  • Det oppmuntres til å kjøpe store lagre med produkter som er vanskelig å selge videre.
  • Ingen returmuligheter eller angrefrist.
  • Pyramidespill har vanligvis kort levetid.