Du vil tjene godt og kan bli rik på direktesalg, men ingen kommer dit uten hardt og seriøst arbeid. For de fleste kombineres dette med noe de synes er meningsfylt og morsomt. Selskapene gjør sitt beste for å skape et miljø der selgerne og distributørene får lyst til å selge.

Det sosiale nettverket man bygger og blir en del av fremheves av mange, i tillegg til at man kan arbeide når man selv ønsker.

Direktesalgsselskapene er avhengige av sine selgere og distributører. Få av disse er fast ansatt. Derfor er selskapene avhengige av å skape et miljø hvor selgerne og distributørene får lyst til å selge. Til dette benyttes ofte insentiver og premieringer av forskjellige slag.

Pass på dette:

MLM (Multilevel marketing) – eller direktesalg – er en salgsform med personlig kontakt mellom selger og kunde. Bransjen har normalt bedre lovfestede retur- eller kjøpsrettigheter enn ved butikksalg. Selgeren har plikt til å gi kunden en skriftlig kontrakt eller annen form for dokumentasjon der dette beskrives.

Et direktesalg-/MLM selskap kjennetegnes gjennom:

  • Lav eller ingen oppstartsavgift (registreringsavgift).
  • Den søkende distributøren/selgeren skal tydelig informeres om alle kostnader i forbindelse med å bli distributør/selger.
  • Produktene skal være reelle og den sentrale delen i virksomheten
  • Mer enn halvparten av inntektene skal komme fra salg av produkter, og ikke gjennom rekrutering av nye distributører/selgere.
  • En mulighet til å returnere usolgte produkter som fortsatt er salgbare, dersom distributøren/selgeren ønsker å slutte.
  • Medlemmer av Direktesalgsforbundet forplikter seg til å følge de etiske reglene til forbundet.