En direkteselger får god støtte og opplæring av sin leverandør. Derfor kjenner selgeren det som tilbys godt og kan gi god personlig service. Selgeren er stolt av sine produkter, og det legger grunnlaget for en sunn forretningsdrift. Det skal alltid være trygt og behagelig å handle av en direkteselger.

Direktesalg har plass til alle

Vi har alle våre ambisjoner, mål og drømmer. Innen direktesalg kan du nå disse. Men det krever både tålmodighet, innsatsvilje og målrettet arbeid.

 

De fleste velger direktesalg som en deltidsjobb. (Ca. 80% arbeider deltid i bransjen). Det kan være ved siden av den ordinære plassen i arbeidslivet – eller i en krevende livssituasjon der du har behov for å, eller må, omorganisere hverdagen. Noen vil rett og slett jobbe mindre – og jobbe når det passer dem. Ingen annen bransje kan gi deg en større mulighet til å tilpasse ditt arbeidsliv til dine behov.

 

En direkteselger kjøper produktene av selskapet han/hun har avtale med, for så å selge disse videre til sluttbruker. Direkteselgeren bestemmer selv prisen på produktet, og har ansvaret for sine egne driftsomkostninger.

 

MLM innebærer at selgeren kan bygge opp en organisasjon av selgere under seg.

 

Som selger tjener du på utført salg, og eventuelt på salg foretatt av andre personer du har rekruttert som samarbeidspartnere. Det er med på å gi en unik og viktig kontinuitet og oppfølging i hele salgsstrukturen, noe som spesielt nye i bransjen har glede av.

 

Det finnes i realiteten ingen grenser for hvor langt man kan komme uten spesifikk utdanning, investeringer, sivil bakgrunn eller bransjeerfaring.

 

Dersom du har blitt stående utenfor arbeidslivet, representerer bransjen en unik mulighet.