Direktesalg bygger på tillitt og relasjoner. Som kunde får du en god presentasjon med svar på dine spørsmål. Tillit mellom kjøper og selger er grunnleggende, og uten det ville ikke direktesalg eksistert.

Den offisielle betegnelsen på det vi i Norge omtaler som direktesalg eller «home parties» er Multilevel Marketing (MLM). Det er en salgsform med personlig kontakt mellom selger og kunde som stadig flere bransjer benytter. Ofte vil direktesalg innebære at selgeren gir kunden en demonstrasjon av produktet eller tjenesten, og at kunden så får muligheten til å prøve dette før de bestemmer om de vil kjøpe – eller ikke.

Fordeler for kunder