ARKIV

WorldVentures vant ikke frem i retten

oktober 19, 2016 3:17 pm

Det var først Lotteritilsynet og deretter Lotterinemda som konkluderte med at selskapet drev en ulovlig pyramide. De viste til Lotterilovens § 16 som forbyr ulovlige pyramider. Det var WorldVentures så uenig i at de krevde at vedtaket ble gjort ugyldig – og de gikk derfor til søksmål mot Staten.

– For Direktesalgsforbundet er dette en sak vi har fulgt med stor interesse. Det gjelder både fordi vi mener det er viktig å få trukket opp hvor grensene for pyramidespill går og fordi WorldVentures har vist en lite respektfull holdning for etablerte regler samtidig som de forsøker å fremstå som en aktør i tilknytning til våre bransje. Dette liker vi dårlig, sier formann Jan-Fredrik Torgersen.

Se tidligere saker vi har skrevet her:

http://www.direktesalgsforbundet.no/forbudt-reiseklubb-saksoker-departement/

WorldVentures er et amerikansk selskap som har hatt aktivitet i Norge siden 2010. Salg av medlemskap i reiseklubben DreamTrips er en sentral del av virksomheten. I april 2014 vedtok Lotteritilsynet at alt salg av medlemskap, og av produktet DreamTrips, måtte stoppe fordi driften var i strid med Lotterilovens § 16 som forbyr ulovlige pyramider.

WorldVentrues klaget vedtaket inn for Lotterinemda, men fikk ikke medhold.

I retten krevde WorldVentures at vedtaket i Lotterinemda ble kjent ugyldig. Selskapet mener vedtaket var basert på feil rettsanvendelse, feil og ufullstendig fakta i saken og på uriktige tolkinger.

Oslo tingrett konkluderer med at inntektene til WorldVentures i betydelig og overveldende grad strammer fra verving av deltakere i omsetningssystemet og ikke fra forbruk eller salg av varer, tjenester eller andre ytelser.

Retten konkluderer derfor med at World Ventures virksomhet i Norge er et pyramideliknande omsetningssystem på det tidspunkt Lotteritilsynet gjorde sitt vedtak.

Staten ble derfor frifunnen i søksmålet og selskapet ble dømt til å betale statens sakskostnader på ca. 327.000 kroner.

Mer informasjon om saken og dommen i sin helhet finner du her – https://lottstift.no/om-oss/aktuelt/frikjend-soksmalet-fra-worldventures/

Ankefristen i saken er en måned.