ARKIV

Vis frem strategien din

mars 7, 2018 8:19 am

For å lykkes, må du ha en strategi. En god strategi hjelper deg å være tydelig i dine prioriteringer slik at du når målene dine, både i morgen og på lenge sikt.

For at strategien skal være forpliktende og målbar må du kommunisere den. Ikke bare overfor deg selv og dine nærmeste – teamet må involveres og noen velger å gå enda bredere ut. Det siste krever mot, øker forpliktelsen – men vil gi deg den største gevinsten om du lykkes.

Målene i strategien må du strekke deg for å nå. Derfor må du akseptere at du ikke kan klare alt på en gang. Lær deg å prioritere og konsentrer deg om noe om gangen.

Her er våre råd når du skal legges din strategi for å bli en endra bedre direkteselger:

1.Velg noen strategiske prioriteringer

Ikke start med en lang liste. Bruk tid på å velge ut det viktigste – konsentrer deg om det. Vis de som er knyttet til deg i dette at du kan prioritere, har gjort dine valg og få respekt for det.

2. Gi en tydelig forklaring om hvorfor

Ingen kan forholde seg til utsagn som «mye mer aktivitet». Hvorfor skal du prioritere dette – og hvorfor er det viktig i planen din. Utdyp og forklar.

3. Hvordan vil du nå prioriteringene

Tør å være konkret og beskriv hvordan du vil gå frem for å nå målene. Da ser alle rundt deg at du forstår hva som kreves for å nå målene du har satt deg i planen din.

4. Hvorfor gjør du disse prioriteringene

Forklar for deg selv og omverden. Hvordan vil du skape og opprettholde verdier for deg selv, teamet og selskapet du jobber for? Husk at det er viktig å ha med et hvorfor hvis dette er tiltak som krever tid, før de viser resultater.

5. Avstem og mål fremgangen underveis

Lag din egen rapport som viser hvordan det går. Det bekrefter din kontinuitet i arbeidet og at strategien du la, og målene du har satt deg, innebærer en forpliktelse for deg. Du tar dette seriøst – det gir deg økt troverdighet.

6. Premien ligger der fremme

Den som setter seg mål og følger strategien knyttet til disse er en tøffing – for dersom målene er «hårete» kan fallhøyden være stor. Men husk at når du til slutt når målene, øker din troverdighet, omdømme og dine muligheter videre!