ARKIV

Vil jobbe for det viktige

april 28, 2016 6:48 pm

Det er valgt nytt styre i Direktesalgsforbundet. Noen fortsetter i de viktige vervene. Tre er helt nye. Carl Henric Wallblom (Mary Key), Dan Sharone (Lux) og Frederik Henriksen (LR Health & Beauty) har alle sakt seg villige til å stille sin kompetanse til disposisjon.

Carl Henric Wallblom er en av de virkelige veteranene i bransjen. Vi må tilbake til 1992 da familien ble distributør av Mary Kay for alle de nordiske landene. Carl Henric bringer selv med seg 15 års bransjeerfaring og har dessuten sittet fem år som styremedlem i Direktesalgsforbundets svenske søsterorganisasjon.

Frederik Henriksen fra LR Health & Beauty har et helt annet utgangspunkt.

– Ja, jeg er ganske ny i bransjen og ser på dette som en mulighet til å bli bedre kjent med andre selskaper, samtidig som jeg tror jeg har mye å bidra med fra min totale erfaringsbakgrunn.

Frederik er fra Danmark men har bodd i Norge i 12 år. For ett år siden sa han takk for seg som leder i detaljbransjen for å gå over veien til direktesalg. Han er glad for valget han tok når han nå jobber mye tettere for partnernes suksess, produkter og markedsstrategier.

– Jeg jobber med mennesker som virkelig fortjener suksess og vil være med å endre deres liv i en positiv retning – enten det innebærer økonomi eller fordelene ved å bruke produktene våre.

Formann Jan Fredrik Torgersen representerer selve kontinuiteten i Direktesalgsforbundet. Han har vært drivkraften i 18 år.

– På disse årene har vi fått til mye. Det skal gode og engasjerte styremedlemmer ha sin del av æren for. Derfor vil jeg takke de som nå sa takk for seg, samtidig som jeg ønsker hele det nye styret en god periode. Vi har fått en god styresammensetning for å fortsette det viktige arbeide på en god måte, sier Torgersen.

Størst i Norden

– vi selger Mary Kays i hele Norden, og Norge er vårt største marked. Det er også en grunn til at jeg engasjerer meg. Det er viktig at bransjesamholdet på tvers av selskapsgrensene fortsetter som sterkt – og at relasjonene med myndigheter og organisasjoner fortsetter, sier Carl Henric Wallblom.

Ut over dette trekker han frem at Direktesalgsforbundet er viktig som en garantist for at medlemmene tilhører den seriøse delen av bransjen. Ved siden av myndighetskontakten er dette svært viktig for Carl Henric Wallblom.

Frederik Henriksen vil gjerne være enda tydeligere omkring det serøse;

Noen er skeptiske til direktesalg fordi det har vært en del useriøse aktører i bransjen. Med et bransjeorgan som jobber profesjonelt og med de strenge krav det er for selskaper som er medlem, er jeg ikke i tvil om at mange flere mennesker vil velge direktesalg som sin levevei…

Hvem ønsker ikke og være sin egen sjef og bestemme sin egen lønn, avslutter han.

Det er selvfølgelig alle med suksess i vår bransje enige i!

Det nye styret er slik:

Formann: Jan Fredrik Torgersen

Viseformann: 
Aina Rønning (Nu Skin)

Styremedlem: Monika Skavås (Herbalife)

Styremedlem: Inger Sverresson (PM International)

Styremedlem: Carl Henric Wallblom (Mary Kay – Lesley Cosmetics)

Styremedlem: Dan Sharoni (Lux Norge)

Varamedlem: Lilian Facht (Norwex)

Varamedlem: Frederik Henriksen (LR Health & beauty)

Direktesalgsforbundets hovedmål og strategi er:

 1. Øke synligheten i debatter
 2. Øke kjennskap blant politikere, myndigheter og opinionen
 3. Håndtere useriøse aktører innen bransjen
 4. Øke kunnskapen blant potensielle entreprenører

I tillegg skal vi fortsatt ha jevnlig og god kontakt med Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Lotteritilsynet og departementet

Fastsatte møtedager i 2016

 • februar: styremøte Oslo
 • mars: Årsmøte, møtested: Oslo Handelskammer
 • april: Styremøte med nytt styre i Oslo
 • mai: Skandinavisk Styremøte i Stockholm
 • juni: DF dagen 2016 sammen med Sverige og Danmark i Stockholm
 • august: Styremøte i Oslo
 • november: DF’s Bransjefest 2016 Grand Hotel i Oslo