ARKIV

Vil hindre aggressive salgsmetoder

mars 3, 2016 5:44 pm

Forbrukerombudet mener det er for mange klager knyttet til salg utenfor fast utsalgssted. Det gjelder særlig aggressive metoder ved dørsalg og stands. Nå kommer en ny veileder.

Direktesalgsbransjen har flere ganger fått anerkjennelse fra forbrukerombudet og det er ingen ting som tyder på at denne situasjonen blant Direktesalgsforbundets medlemmer er endret.

Useriøse metoder

Forbrukerombud Gry Nergård forteller at forbrukere reagerer på aggressive salgsmetoder og flere klager fordi de har mottatt varer de aldri har bestilt.

– Det er bakgrunnen for at vi har utarbeidet en ny veiledning som vi nå publiserer på websiden vår. I tillegg sendes den til de selskapene vi kjenner og som det har vært saker knyttet til i 2015.

I den nye rettledningen er det tatt hensyn til endringene i angrerettloven som ble inntatt i 2014. Loven krever blant annet at den næringsdrivende gir forbrukeren en rekke opplysninger før en avtale inngås. Det skal sikre en tryggere handel.

Et viktig prinsipp i loven er at den som selger som hovedregel skal gi forbrukeren papirkopi av signert avtale eller en bekreftelse på at kontrakt om kjøp er inngått. Dette er ment å sikre og styrke forbrukernes rettigheter.

– Jeg er både glad og stolt over den tilbakemeldingen vi har fått fra Forbrukerombudet hver gang vi møter dem. Våre medlemmer utviser en sterk disiplin. Det er en selvfølge, men like vel viser det at det både er gode rutiner og respekt i bedriftene, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan Fredrik Torgersen.

Ikke alltid forberedt

– Oppsøkende salg på døren eller fra ulike former for stands, kommer ofte uforberedt på kjøperen. Da kan det være vanskelig å få med seg nøyaktig hva tilbudet omfatter – eller å avslå det. Tidligere så vi at de fleste klagene dreide seg om påtrengende metoder og villedende markedsføring. Nå får vi også klager fra forbrukere som mener de mottar varer de ikke har bestilt. Vi kaller det negativt salg, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Forbrukerombudet forventer at veiledningen følges og vil ta opp saker dersom det avdekkes lovbrudd.

Veiledningen finner du her:
http://www.forbrukerombudet.no/asset/5380/1/5380_1.pdf