ARKIV

Viktigst på CV-en

mars 31, 2014 1:53 pm

Erfaringen som direkteselger kan være selve nøkkelen den dagen du ønsker å søke en annen jobb.

Hvis vi spør rekrutteringsekspertene, mener de at CV, attester og referanser utfyller hverandre for jobbsøkere. Alt dokumenterer ferdigheter og arbeidsforholdene du har hatt.

Til sammen utgjør de ca. 80.000 selgerne i Direktesalgsbransjen en av landets største arbeidstakergrupper. For de fleste er det en deltidsjobb – alene, eller i kombinasjon med en annen jobb.

Kompetansen til de som lykkes som direkteselgere er unik. Tenk bare på disse egenskapene – initiativrik, resultatorientert, ordholden, økonomisk, nytenkende!

Direkteselgere ser muligheter og tar dem – for slik er din hverdag som direkteselger. Drømmesøkeren med andre ord.

CV-en er din «kvalitetsdokumentasjon». Særlig for unge arbeidstakere er det å kunne dokumentere jobber og erfaring viktig.

Når man søker jobb med alle attester på plass, sender det også tydelige signaler om ryddighet og er en absolutt fordel i en rekrutteringsprosess.

– Jeg har rekruttert personell, både til direktesalgsbransjen og andre bransjer. Alt for ofte har jeg sett det jeg vil kalle passive og kjedelige søknader med helt formelle CV-er. Det sier seg selv at den typen søknader ikke havner øverst i bunken om de mest attraktive jobbene sier Jan Fredrik Torgersen, leder i Direktesalgsforbundet.

Derfor er det viktig å dokumentere de forskjellige skrittene man tar som direkteselger.

Hva så med valg av referanser når man søker ny jobb?

– Velg referanser som har hatt et lederansvar for deg, referanser som har observert deg og vurdert din jobbutførelse, er svaret vi får når vi spør rekrutteringsekspertene.

Dessuten må referansene være relevante for den stillingen man skal søke på.

– Pass på at du ikke bruker familie og venner som referanser, de tillegges liten verdi av innlysende årsaker, sier vår kilde.

De fleste velger også å sjekke jobbsøkernes aktivitet på for eksempel LinkedIn og Facebook.

Arbeidsmiljøloven slår fast at du har krav på attest fra arbeidsgiver når du slutter i jobben. Husk at en attest fungerer som en dokumentasjon på arbeidsforholdet.