ARKIV

Viktig samarbeide med BI

desember 9, 2013 7:23 am

– Studentene ved Handelshøyskolen BI kjente for dårlig til direktesalgsbransjen. Det var vi nødt til å gjøre noe med, sier formannen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

 

Resultatet ble et samarbeide begge parter nyter godt av.

 

Direktesalg er en stor og viktig aktør i norsk handel. At dette var ukjent for flertallet av studentene kom som en overraskelse. En svært negativ sådan – som gjorde at Direktesalgsforbundet måtte tenke nytt og offensivt.

– Ja, bekrefter Torgersen. For noen år siden opprettet vi en tett kontakt med Handelshøyskolen BI og førstelektor Gorm Kunøe ved Institutt for Markedsføring der. Det har ført til at vår bransje har blitt en sentral del av pensum med egen undervisning og foredrag. sier han.

Samtidig ønsket Direktesalgsforbundet å stimulere studentene til dypdykk ved å velge direktesalg som tema i Bachelor-oppgaver. Flere slike er allerede presentert.

I år er det to nye oppgaver som trekkes frem. Annelie Olsbø, Karoline Flaglien og Guro Hovde Brunæs har skrevet sin oppgave med base på BI i Oslo, mens Stine Engvik Eriksen og Jeanette Nygård leverte sin oppgave fra BI i Trondheim.

Da Direktesalgsforbundet feiret sitt 40-årsjubileum, kunne de fem kandidatene glede seg over å motta sine stipend.

– Dette er vel anvendte penger til dyktige studenter. Gjennom økt kunnskap og utvikling, har vi blitt en bransje med høy anseelse og troverdighet, sier Torgersen. Ikke minst er direktesalg en attraktiv bransje å jobbe i og handle med.

Juryen ble ledet av førstelektor Gorm Kunøe fra BI med medlemmene Jan-Fredrik Torgersen og Morten Teigen fra Direktesalgsforbundet, samt Frank Kristiansen og Eirik Petersen. De to siste er seniorrådgivere med ledende posisjoner innen salg og salgsledelse.

– Salg og salgsledelse er viktig for alle bedrifter, og studenter som forstår direktesalg vil også få en bedre forståelse av hva de kommer til å møte i andre salgssituasjoner.
– Stipendet er en fin gulrot for studentene sier Gorm Kunøe.