ARKIV

Viktig årsmøte i Direktesalgsforbundet

mars 26, 2018 7:46 am

Det var et omfattende program deltakerne møtte frem til i Direktesalgsforbundets Servicekontor, tidligere denne måneden. Tradisjonelle og lovpålagte årsmøtesaker som godkjenning av beretning og regnskap samt valg av styre ble selvfølgelig behandlet, men også mye annet spennende.

– Når vi først møtes er det viktig med en bredere gjennomgang av bransjens og forbundets ståsted. Informasjonssaker er viktige for at vi skal prioritere likt, når det er riktig i forhold til fokusområdene våre og de vedtakene vi forholder oss til, sier lederen gjennom en årrekke Jan-Fredrik Torgersen.

Derfor var det en grundig gjennomgang av fokusområdene som skal prioriteres i 2018. I aktivitetsplanen inngår både de felles Skandinaviske DF dagene og bransjens egne DF Awards og bransjefest på Grand Hotell i november.

Årsmøtets deltakere fikk spesiell informasjon om hvordan vi best kan håndtere helsepåstander etc. i sosiale media og de nye felles europeiske personvernreglene (GDPR) som innføres i mai. Både «Årets Kvinnelige Entreprenør» 2017 Anita Tonne og «Årets Vekstbedrift» i fjor, PM International presenterte seg med foredrag.

Det er alltid knyttet spenning til valgene. I år var det 3 styremedlemmer og 1 varamedlem som sto på valg – og det skjedde uten dramatikk, da styremedlemmene ble gjenvalgt og Jostein Woxen Bødal, salgssjef for Norge i Nu Skin Scandinavia ble valgt som nytt varamedlem.

– Dette blir spennende for nå kan jeg kan være med å påvirke beslutninger og strategier som vil være til beste hele bransjen sier Jostein Woxen Bødal i en kommentar, før han reiser tilbake til hjembyen København der han skal ha noen dagers påskeferie. Men så kaller pliktene igjen med reise til USA for å delta på en av Nu Skins insentivtur sammen med ledere fra hele Europa.

Etter årsmøtet i Direktesalgsforbundets Servicekontor består styret av:

Formann:          Jan Fredrik Torgersen
Viseformann:    Aina Rønning, Nu Skin
Styremedlem:   Carl Henric Wallblom, Mary Kay – Lesley Cosmetics
Styremedlem:   Mia Bergmann, Herbalife
Styremedlem:   Inger Sverresson, PM International
Styremedlem:   Dan Sharoni, Lux Norge
Varamedlem:    Monika Skavås, Herbalife
Varamedlem:    Jostein Bodal, Nu Skin