ARKIV

Vi vil spare tid i hverdagen

mai 10, 2019 6:47 am

Forbrukerne (dine kunder) handler mer på nettet fordi det frigjør tid til andre ting som betyr mer for dem. Det er en av konklusjonene i rapporten om e-handelens utvikling i 2018. Dessuten kan det handles – uansett om klokka er 16 på̊ ettermiddagen eller 3 om natten.


Av: Torger Bjørnstad

DIBS årlige undersøkelse der ca. 7.000 respondenter *) er spurt om e-handel, peker på bekvemmelighet som et nøkkelord for endringer i handlemønsteret.

Forbrukere ønsker også at e-handel skal være så enkelt som mulig, og det vises tydelig i tallene. Ikke overraskende svarer 25 prosent av nordmenn at de handler på̊ nettet fordi det er praktisk, og fordi det sparer dem for tid. 13 prosent svarer at netthandel gjør det lett å sammenligne produkter og priser.

En annen viktig faktor er at Internett alltid har åpent. Forbrukerne trenger ikke å forholde seg til butikkenes åpningstider. Det kan handles – uansett om klokka er 16 på̊ ettermiddagen eller 3 om natten.

Flere handler fra telefonen

I løpet av 2018 ble det flere og flere som handlet online via mobile enheter. Hele 60 prosent oppgir at de shopper online fra mobiltelefonene sine. Det er en økning med 6 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Denne trenden forventes å øke etter hvert som forbrukerne omfavner mobilshopping mer og mer.

Konklusjonen blir derfor at aldri har det vært viktigere å optimalisere nettbutikken sin for mobile enheter, enn det vil være fremover.

Hvis vi ser på̊ fordelingen mellom menn og kvinner, er kvinner mest positive til å handle mobilt. Mens 63 prosent av kvinnene har handlet via mobil, er tallet 57 prosent for menn.

Den aldersgruppen som handler mest fra telefonen er 25–34-åringene, men også for de eldre aldersgruppene er tallene gode for handel via mobilen.

Går vi tilbake til 2012 handlet 8 prosent av 55–65-åringer fra mobile enheter, nå er andelen 38 prosent. Blant 66–74-åringer var det bare 4 prosent som handlet med mobilen i 2012, mens det i denne undersøkelsen er i underkant av en fjerdedel av seniorene.

Dette er funn fra undersøkelsen knyttet til en mannlig gjennomsnittsforbruker:

59 prosent handler i utenlandske nettbutikker

40 prosent vil gjerne kunne bytte nettkjøpene sine i fysiske butikker

36 prosent gjør sin kjøp gjennom apper

32 prosent avbryter kjøpet dersom det er vanskelig å legge inn info.

25 prosent handler på nettet for å spare penger.

Menn: Gjennomsnittlig forbruk pr. måned er kr. 3.349,-

Tilsvarende tall for kvinnelige gjennomsnittsforbruker:

53 prosent handler i utenlandske nettbutikker

41 prosent vil gjerne kunne bytte nettkjøpene sine i en fysisk butikk

38 prosent shopper gjennom apper

27 prosent handler først og fremst for å spare tid

15 prosent avbryter kjøp dersom det er vanskelig å legge inn info.

Gjennomsnittlig forbruk pr. måned er kr. 2.960,-

Kvinnelige handlende kjennetegnes ved: Handler oftere via apper og ønsker å være i stand til å bytte varene fra nettet i en fysisk butikk. Kvinner handler i større grad enn menn for å spare tid.

*) Rapporten og dens resultater bygger på en undersøkelse utført av YouGov, i første kvartal 2018, basert på intervjuer med ca. 7000 respondenter mellom 15 og 74 år fra Danmark, Norge, Sverige og Finland. Ca.1000 av respondentene er bosatt i Norge.