ARKIV

Vi har fått mange oppklarende svar

juni 7, 2018 9:50 am

Det er en tydelig trend i svarene som kom inn på Direktesalgsforbundets undersøkelse i mai. Det ble blant spurt om hva slags informasjon mottakerne ønsker. En overveldende del opplyser at de vil oppdateres om lover og regler, samt ha informasjon om useriøse aktører utenfor bransjeorganisasjonen.

– Vi visste fra tidligere at det er et godt engasjement knyttet til seriøsitet og de felles etiske reglene vi har i bransjen, men at dette var de to temaene som skulle komme aller høyest opp på ønskelistene overrasket oss. Og det svært gledelig, sier lederen i forbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

– Det bekrefter igjen at vi har en god stamme med selgere, på tvers av medlemsbedriftene, som er opptatt av å beholde og videreføre det seriøse omdømmet bransjen nå har, legger han til.

For det har ikke alltid vært slik. Det var en tid da direktesalg alt for lett ble forbundet med folk som trengte seg på til sine kunder på en litt useriøs måte.

– Men det er heldigvis lenge siden. Nå jobber vi sentralt særlig med å avdekke aktører som gjerne vil fremstå som en del av vår bransje, mens de i virkeligheten driver forbudt pyramidesalg. Her samarbeider vi svært godt med offentlige myndigheter og deres kontrollorganer, sier Torgersen.

Bransjenytt og nøkkelpersoner

Torgersen har også merket seg at mange oppgir at de vil ha bransjenytt og vite mer om nøkkelpersoner i bransjen.

– Vi formidler informasjon med nyhetsbrev til e-post og på forbundets Facebook side – og det er de som har svart enige i, sier Torgersen.

Blant de som har svart er flest respondenter tilknyttet PM International fulgt av Forever Living. Også Herbalife, Nu Skin og Zinzino er greit representert. Svarene som er gitt kommer fra personer med svært variert erfaringsbakgrunn.

– Ja, fra nye i bransjen, kanskje bare med noen måneders fartstid, til en med over 40 år i bransjen. Nå vet vi mye mer om ønskene om innholdet i nyhetsbrevene vi formidler.

– Vi er også glade for å se at over halvparten av de som svarte, sier de har blitt oppmerksomme på Direktesalgsforbundet gjennom bedriften de selger for. Det vitner om et godt samarbeide og det setter vi stor pris på, avslutter lederen i forbundet, Jan-Fredrik Torgersen.