ARKIV

Vi gir oss ikke nå

januar 15, 2017 6:55 pm

2016 ble et rekordår i direktesalgsbransjen. Ingen ting tyder på at veksten stopper opp på kort sikt, sier formannen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen. Til sammen forventes det en omsetning som vil passere 1,8 milliarder i år.

Selv om norsk økonomi har fått juling og enkelte bransjer er slått tilbake, skal vi være glade for at det ikke har rammet oss. Faktisk rapporteres det om at det gode føret og de svært gledelige resultatene kan forsterke seg i det nye året. Det er ingen tilfeldighet, tror formannen.

Møter kunden med respekt

For mens matvarekjedene innledet nyåret med et bikkjeslagsmål om noen småkroner i kundens favør, og der trofaste leverandører ble sendt på gangen med brukket rygg, er måten direktesalg møter sine kunder på helt annerledes. I tillegg til kvalitet gis det personlig service, engasjement og veiledning som få bransjer kan måle seg med.

Derfor står også etikk så høyt i bransjen.

– Ja, sier Torgersen, og overtar talerstolen nå mens ”blanke ark” ligger foran oss ved inngangen til et nytt år.

– Fra forbundets side, vil vi sørge for at medlemmene ligger i forkant slik at kundene fortsatt skal ha den gode opplevelsen med sine rettigheter vel bevart. Derfor har vi nå hatt en gjennomgang og justering av det etiske regelverket som alle våre medlemmer som er tilsluttet Direktesalgsforbundet er forpliktet til å følge, sier Torgersen. 

Et Europeisk fellesskap

Dersom vi beveger oss ett hakk oppover i organisasjonsstrukturen, finner vi Seldia (Federation of European Direct Selling Associations), en felleseuropeisk direktesalgsoverbygning som DF Norge er medlem av.

Det er ikke tilfeldig at de har sitt hovedkontor i Brussel, i gangavstand til EU administrasjonen. På den måten har Seldia, og derigjennom den norske organisasjonen, kort vei til der viktige beslutninger med innvirkning på norsk forbrukeres kjøps- forbrukerrettigheter og plikter utformes.

– Det nåværende reglementet har vi hatt i snart 10 år. Det har bare møtt ros fra de bestemmende myndighetenes side for sin utforming og ingen har hatt noe å utsette på det.

– Likevel mener jeg vi trengte en gjennomgang nå. Og siden EU har varslet det samme har Seldia tatt et initiativ vi følger. I praksis betyr det at vi har satt ned et utvalg som har sett på reglene og kommer med sine innspill til styret. Vedtas styrets innstilling til endringer på årsmøtet 16. februar, vil endringene tre i kraft umiddelbart, sier Torgersen.