ARKIV

Verdens nest beste muligheter

mars 7, 2018 8:25 am

Yrkesaktive kvinner i Norge har de nest beste arbeidsmulighetene i verden. Direktesalgsbransjen er en viktig bidragsyter som skaper muligheter til suksess for kvinner.

– Grovt sett regner vi med at 80 prosent av direkteselgerne i vår bransje er kvinner. I sum sysselsettes det over 85.000 personer. De fleste i deltidsstillinger. Direktesalg er en bransje der mange opplyser at de verdsetter friheten ved å være sin egen arbeidsgiver og kunne tilpasse aktivitet og arbeidstiden i en komplisert hverdag der alle brikkene skal falle på plass, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

Det er The Economist som for sjette gang publiserer sin årlige indeks der de rangerer land etter hvor det er verst og best å være kvinne i arbeidslivet.

På toppen ligger de nordiske landene. Sverige topper listen, og Norge ligger like bak. I bunnen ligger land som Japan, Sør-Korea og Tyrkia.

Konklusjonen til The Economist er at det fremdeles er stor forskjell på hvordan det er å være kvinne i arbeidslivet i ulike land. En langsiktig trend er tallene viser at den generelle utviklingen det siste året har gått i retning av mer likestilling i arbeidslivet.

The Economist kaller sin indeks «Glasstak-indeksen» og den er basert på hvor godt landene i snitt gjør det på 10 indikatorer; Utdanningsnivå, deltakelse i arbeidslivet, lønn, barnehagekostnader, rettigheter til mamma- og pappapermisjon, søknadsstatistikker til handelshøyskoler, representasjon i fremtredende posisjoner.

Noen av plasseringene:

1. Sverige

2. Norge

3. Island

4. USA

5. Tyskland

6. Storbritannia

7. Japan

8. Sør Korea.

Dersom vi måler oss frem til et gjennomsnitt blant OECD-landene ville disse havnet mellom 18. og 19. plass.