ARKIV

Vår bransje flytter salg fra butikker til nettverk

november 10, 2017 11:20 am

Direktesalg og nettverksmarkedsføring (også kalt “multi-level marketing”, eller MLM) er som handel flest, bortsett fra i siste leddet der du ikke behøver å gå i butikken, men møter selgeren og får presentert varen du kan kjøpe.

Prisene er ofte svært attraktive, men fortjenesteoppbyggingen er som i all annen handel der produsent, importør eller grossist og sisteleddet, butikken eller selgeren tjener sitt.

Fortjenesten er alltid basert på salg av produkter og/eller tjenester til kundene.

Grunnidéen bak Direktesalg er å flytte markedsføring og distribusjon fra butikker til nettverk av forbrukere som betjenes av en personlig direkteselger. Man kan da redusere fortjenesten i hvert ledd fra produsent til forbruker. Det vil si at du slipper flere ledd fra produsent til forbruker. Dette tjener forbrukerne på.

Opparbeide et salgsteam

Dersom en nettverksmarkedsfører har suksess og ikke lenger klarer å håndtere nye eller eksisterende kunder alene, vil det være hensiktsmessig å rekruttere en ny distributør. Normalt kan direkteselgeren legge denne distributøren inn i sitt salgsteam og vil også motta provisjon fra den nye konsulentens salg.

Innen direktesalg er det ikke noen begrensning når det gjelder hvilke produkter som selges, men helse- og velværeprodukter dominerer.

Som en konklusjon kan vi si at Direktesalg er en alternativ salgsform til butikk, web eller annet. Fortjenesten fordeles som i all annen seriøs handel mellom produsent, importør/grossist og sistesalgsleddet.

Det er Statens Lotteri og stiftelsestilsyn som er satt til å overvåke bransjen. De har også som ansvar å reagere og stoppe pyramidesalg. På sine nettsider skriver de dette om pyramidesalg:

Typisk ulovlig pyramide

En ulovlig pyramide oppstår når størstedelen av inntekten blir koblet til vervingen, slik at selskapets/deltakerens inntekt stammer direkte eller indirekte fra vederlaget for å delta. Inntekten er på den måten avhengig av stadig vekst av nye deltakere på lavere nivåer.

Typiske varianter i dag er selskaper som selger informasjon/kurs, forbruksvarer og/eller markedsføringsprodukter. Dette er ofte kombinert med bonussystemer der deltakeren er avhengig av å kjøpe seg oppgraderinger i selskapet, og inntekten kommer fra å selge disse videre til andre medlemmer på lavere nivå. Oppgraderingspakkene inneholder ofte produkter, men er overpriset når man ser på innholdet.

På Lotteritilsynes nettsiden finner du en test der du kan sjekke om det drives ulovlig virksomhet. Der er det også opplistet selskaper tilsynet advarer mot, eller som er forbudt i Norge.

En mulighet som er åpen for alle.

Direktesalg tilbyr en mulighet som er åpen for alle, uavhengig av bakgrunn, spesielle ferdigheter eller tilgang på kapital.

Du kan velge timene du vil jobbe og hvem du vil jobbe sammen med. Det er lave kostnader for å starte opp og du utvikler i regelen din forretning uten ansatte, kontorer, leverandørgjeld eller kundefordringer.

Nettverksmarkedsføring utnytter også nye teknologier som internett, sosiale media og dette gjør det svært enkelt å eie sin egen virksomhet.

Kilder: E-studie.no, Lotteritilsynet.no, wikipedia.org