ARKIV

Stresset: Ødelegger Covid-19 for deg?

november 16, 2020 5:47 am

Å klare og holde seg rolig i stressende situasjoner er en god egenskap. Under pandemien har stressnivået til yrkesaktive skutt til vers. Nye tall gjengitt i «Dagens Perspektiv» viser blant annet at syv av ti voksne føler at økonomisk usikkerhet er en betydelig kilde til stress.

Det refereres til Harvard Business Review som skriver om flere ting du skal være spesielt oppmerksom på.

Mange blir stresset av å holde prestasjoner. Selv om det er en naturlig ting i vår bransje er det nå mange ekstra hensyn å ta, blant annet for å unngå smittespredning. Kanskje kanselleres avtaler på kort varsel og det er vanskelig å få på plass nye.

Blir du stresset, er det viktig å ta tak i dette med en gang. Anerkjenn at situasjonen er vanskelig og legg en realistisk plan for hvordan du ønsker å løse utfordringen. Dette kan du diskutere med leverandøren din.

Mange har utviklet mestringsmekanismer som hjelper dem med å håndtere stress. Noen forbereder seg ekstra grundig, endrer tankesettet sitt, gir seg selv bekreftelse eller deler opp en stor oppgave i små deler.

Uansett hvilken av disse metodene du bruker, kan de bli viktige suksessfaktorer for deg. Slike mestringsmekanismer bør du diskutere og dele med teamet ditt. Husk at hvis du sliter med å forstå hvorfor folk rundt deg er stresset, kan du risikere å fremstå som likegyldig. Det er du ikke tjent med!

Som leder av et team kan du forebygge det med noe så enkelt som å ringe og spørre «hva kan jeg gjøre for at du skal føle deg mindre stresset?» Det vil samtidig gi deg en god innsikt i hvorfor de føler seg stresset og hva du kan gjøre for å hjelpe.

Hvordan koble av?

Stress må mestres og en del av det er å kunne kople av. Det kan høres enkelt ut, men slik er det slett ikke. Dette er et tema som interesserer Den Norske Lægeforening, der vi fant gode råd å gi videre til deg.

De har følgene konkrete tips til ting man kan gjøre for å koble av:

  • Lag deg et ritual for å hjelpe deg selv til å koble av og koble om. Det kan være å sette av noen minutter 2–3 ganger i løpet av arbeidsdagen for å sette deg ned, senke skuldrene, spenne av og puste dypt ut og inn. 
  • Sett av noen minutter til å snakke med en kollega om hvordan dagen har vært før du avslutter den.
  • For noen er det lurt å ha et fast sted der man bevisst tenker “Nå kobler jeg over fra jobb til hjemmesituasjon”. Man kan også sitte noen minutter i bilen og puste, eller gå en rolig tur rundt huset. 
(Av: Torger Mogan Bjørnstad. Kilder: Dagens Perspektiv, Harvard Business Review og Den Norske Lægeforening)