ARKIV

Støtter forbrukerne

september 1, 2011 8:56 am

Direktesalg skjer ved personlige møter utenfor tradisjonelle detaljutsalg. Direktesalgsforbundet jobber både for de som selger – og de som kjøper.

– Vi er en bransjeorganisasjon for bedriftene og deres selgere, men det er også naturlig for oss å tale forbrukernes sak sier lederen i forbundet, Jan Fredrik Torgersen. Direktesalgsforbundet er pådriver i en bransje som blir karakterisert som meget seriøs av Forbrukerombudet.

Direktesalg omsetter for over 1,2 milliard i Norge, og sysselsetter mer enn 80 000 selgere og distributører. 70 prosent av disse er tilknyttet de 22 medlemsbedriftene i Direktesalgsforbundet.

Vanlige produkter er kosmetikk, hudpleie, kosttilskudd, helsekost, husholdningsprodukter, rengjøringsprodukter, klær, bøker, telefonabonnement etc. Produkter innen sunn livsstil og kosthold er i sterk vekst.

– Våre medlemmer følger strenge etiske og forretningsmessige regler. Vi har også løpende dialog med Forbrukerombudet og Lotteri- og Stiftelsestilsynet (som er satt til å overvåke bransjen.) Målet er hele tiden å være en nyttig, attraktiv og god salgskanal for forbrukerne.

For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal etterleve. Disse regulerer blant annet til hvem og hvordan en selger tar kontakt , hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres.

Firmaer som vil bli medlemmer i Direktesalgsforbundet må ha drevet virksomhet i minst 12 måneder og blir først fullverdige medlemmer etter en 12 måneders prøveperiode.

Finn Haug i Lux Nore AS har jobbet 40 år i bransjen og vært engasjert i Direktesalgsforbundet de siste 35 årene. Det var Lux som startet forbundet sammen med Oriflame og Tuppervare.

– Det har vært spennende å følge utviklingen i en bransje med konstant vekst. Direktesalgsforbundet har vært viktige fordi vi sammen har hatt en aktiv rolle, jobbet godt og fått en stadig bedre aksept. Det ser vi for eksempel i dialogen med myndigheter og forbrukerorganisasjonene der forbundet har blitt en naturlig høringspartner ved utredninger og lovendringer, sier Finn Haug.

Han er absolutt optimist på bransjens vegne og tror veksten vil fortsette.

– Direktesalgsforbundet har også blitt en motpol til de aktører med useriøse forretningsmetoder. Det er bra, sier han.