ARKIV

Støtteordninger for forretningen din

mars 18, 2020 12:31 pm

Hvis du driver et enkeltpersonforetak, mottar du verken lønn eller betaler arbeidsgiveravgift, og har derfor under vanlige omstendigheter heller ikke rett på dagpenger. Det er endret nå.

Av: Torger Bjørnstad

Mandag 16. mars bestemte regjeringen at selvstendig næringsdrivende og frilansere (enkeltpersonforetak) også skal få pengestøtte i form av en midlertidig inntektssikring. Støtten tilsvarer 80 prosent av gjennomsnittsinntekten din de siste tre årene. Opprinnelig var det bestemt at du kunne få støtte fra dag 17 etter at du måtte stoppe driften din.  Dette ble endret til en bedre ordning (se egen sak i dette nyhetsbrevet).

Har du nylig startet enkeltpersonforetaket ditt men har hatt inntekt som arbeidstaker de siste 36 månedene, kan du ha rett på dagpenger opplyser NAV. 

Link: https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger-nar-du-er-arbeidsledig

Det er viktig å se på NAV og skattemyndighetene som dine gode samarbeidspartnere. Selv om det hevdes at pågangen er stor og køene lange, er det ikke nødvendigvis alltid slik. Vær tålmodig og velg tidspunktet du tar kontakt med omhu. Si ja takk til automatiske tjenester som tilbyr at saksbehandleren ringer deg tilbake.

Mange vil nok oppleve at totalinntekten i 2020 blir lavere enn forventet. Dette kan gi grunnlag for lavere skatt. Som et viktig tiltak for å bedre likviditeten til enkeltpersonforetaket ditt, kan du vurdere å søke om endret forskuddsskatt. Det gjør du på skatteetaten sine sider, samme sted som du søker om endret skattekort. 

Støtteordninger for deg som driver AS

Hvis du er ansatt i ditt eget aksjeselskap regnes du ikke som selvstendig næringsdrivende, og har dermed rett på dagpenger fra staten ved permittering, på lik linje med alle andre arbeidstakere. 

Dette gjelder også når du er både eier og eneste ansatt i bedriften. Hvis det er tilfellet, må du både søke om dagpenger som ansatt, og dokumentere situasjonen i bedriften og grunnen til permitteringen som arbeidsgiver.