ARKIV

Foto: Skydda/Shutterstock
Foto: Skydda/Shutterstock

Selger du mindre – tjener du mindre

april 23, 2020 1:47 pm

En typisk konsekvens av Coronaviruset er inntektsbortfall. Bransjens velkjente salgsmetode, demonstrasjoner i private hjem overfor en gruppe, er i praksis umulig nå. De aller fleste direkteselgere driver sin virksomhet som personlig selskap eller som eneste ansatt i eget aksjeselskap. Her ser vi på hvilke rettigheter du har og hvordan du kan kompensere inntektsbortfallet med offentlige støtteordninger.

Av: Torger Bjørnstad

Vi starter med små aksjeselskap. En av fordelene med å etablere et aksjeselskap er at du som eier også kan være ansatt i selskapet. Du har da like rettigheter som andre arbeidstakere. Aksjeselskapet har arbeidsgiveransvar for deg og du skal ha utbetalt lønn.

Selv om du er eneste ansatt, kan du permitteres. Dette gjelder også når du selv eier selskapet.

Eier av aksjeselskapet kan velge å ikke være ansatt selv om han/hun arbeider i selskapet. Utbetaling fra aksjeselskapet til eieren kan da skje som utbytte. Du opparbeider deg ikke sosiale rettigheter av det som utbetales som utbytte. 

Vær nøye med en realistisk og riktig permitteringsgrad

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering.

Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans. All aktivitet du utfører i selskapet er av betydning, uavhengig av om arbeidet utføres i rollen som ordinært ansatt, daglig leder, arbeidende styreformann eller annet.

Hva så med enkeltpersonforetak

Dersom du driver din direktesalgsvirksomhet som selvstendig næringsdrivende ut fra et enkeltpersonforetak har du normalt ikke opparbeidet deg rett til dagpenger av det du tjener. Du mottar ikke lønn, betaler ikke arbeidsgiveravgift, men disponerer overskuddet i foretaket. 

Altså i utgangspunktet ingen rettigheter til dagpenger! Men det har Stortinget gjort noe med da de vedtok midlertidige Corona-ordninger som en ny midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere. 

Selvstendige næringsdrivende kan søke om støtte basert på de nye ordningene for inntektssikring. To eksempler på slike er sykepenger og omsorgspenger. Det kan du lese mer om videre i denne artikkelen.

Har du hatt inntekt som arbeidstaker innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger. For å finne dine rettigheter kan du følge en av linkene under der det er god informasjon.

Enkeltpersonforetak kan ha flere ansatte.  Dette kan som eksempel gjelde familiemedlemmer og dersom de er ansatt på ordinære vilkår, kan de permitteres etter vanlige regler som du finner forklaring om på nav.no

Sykepenger og omsorgspenger

Stortinget har også vedtatt at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få sykepenger fra og med fjerde dag når fraværet skyldes koronaviruset. Sykefraværet de første 16 dagene kan du bekrefte ved elektronisk egenmelding til NAV. Da trenger du ikke sykmelding. 

Stortinget har også vedtatt at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som for arbeidstakere dersom du er hjemme for å gi dine barn god omsorg når barnehager eller skoler ikke er aktuelt. Dekningsgraden vil være lik sykepenger for selvstendig næringsdrivende. På grunn av koronasituasjonen dobles antall omsorgsdager for kalenderåret 2020. 

Forbered deg godt til møtet med NAV

Mye kan skjerautomatisk, men overfor NAV må du være forberedt på å forklare hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering (av deg selv). Du må også forvente å forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen.

Du må også være forberedt på å forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Hva kan du gjøre hvis du ikke kan vente på utbetalinger gjennom de nye tiltakene?

Det er viktig at du tar kontakt med bank- og forretningsforbindelser for å lette dine økonomiske forpliktelser. Skulle du trenge akutt økonomisk hjelp kan sosialhjelp fra NAV være en mulighet. 

Styrets ansvar

Helt uavhengig av spørsmålet om man får dagpenger som ansatt eier i et aksjeselskap, er det viktig å huske på styreansvaret og å følge med på likviditeten. Styret (også om du er ene-styre) skal løpende vurderer forutsetningen for fortsatt drift, herunder at selskapet til enhver tid har forsvarlig egenkapital. Hvis man driver for kreditors regning som det kalles, kan man havne i et personlig ansvar. 

Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Ta et dypdykk her:

Her finner du all informasjon om dagpenger hos nav.no

altinn.no finner du god informasjon om fordeler, rettigheter og plikter knyttet til aksjeselskap.

Her finner du informasjon om omsorgspenger og hvem som har slike rettigheter hos NAV.

Pandemisituasjonen kan føre til at du kan ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Er du usikker på om du regnes som selvstendig næringsdrivende eller ikke kan du sjekke her.

PS: I forbindelse med spredningen av Corona viruset har Regjeringen annonsert flere midlertidige tiltak som innføres raskt. Derfor vil «dagens regler»  kunne avvike fra informasjonen i denne saken. 

Kilder: smb Norge, Nav, altinn, skatteetaten.