ARKIV

Seldia styrker både deg – og dine kunder

august 30, 2022 10:59 am

Direktesalgsforbundet er med i Seldia. Organisasjonen ble grunnlagt i 1968 som en felles stemme for alle i den europeiske direktesalgsbransjen. Seldia har nå 25 nasjonale foreninger som sine medlemmer og er en aktiv og engasjert støttespiller når EU utvikler sine politiske plattformer – blant annet knyttet til forbrukerrettigheter.
Av: Torger Mogan Bjørnstad


Medlemmene i Seldia gir sin fulle støtte til EUs felles forbrukerpolitikk.

For å styrke forbrukernes tillit, også de som kjøper på tvers av landegrensene, må reglene være klare og tydelige. Reglene må ta hensyn både til forbrukernes forventninger og forretningsmessige forhold. De må håndheves konsekvent, riktig og strengt av alle medlemsland i EU og EØS.

− Vår kunders forbruker-rettigheter er et viktig satsingsområde for Seldia, forteller Krister Fraser. Han leder Direktesalgsforbundets søsterorganisasjon i Sverige og er med i Seldia styret.

− Det er forbrukerne som er våre kunder. Derfor skal de behandles med respekt. Produktene vi selger skal minst ha den kvaliteten vi lover. Som en seriøs bransje skal kundene behandles på beste måte. De skal ha alle de rettigheter som lover og rettigheter gir dem, sier Fraser.


Et viktig samarbeid

Mellom 2014 og 2016 støttet Seldia EU-kommisjonens kampanje for forbrukerrettigheter aktivt. I perioden 2016-2018 var Seldia medlem av REFIT, en ekspertgruppe for gjennomgang av EUs forbrukerlov oppnevnt av EU-kommisjonen.

− Fra 2021 er Seldia medlem av Consumer Policy Advisory Group. Dette er en ressurs som bistår EU-kommisjonen i å utarbeide av forbrukerpolitiske initiativ, sier Krister Fraser.

− Hos Seldia jobber vi for å skape et miljø der bransjen vår kan fortsette å utvikles samtidig som vi tilpasser oss behovene til dagens kunder og lokalsamfunn, legger han til.


Et felles europeisk samarbeid

Seldias mål er å fremme og representere interessene til sine medlemsforeninger og selskaper, og gjennom disse styrke selgerne som driver direktesalg.

Direktesalg skal være en dynamisk og pålitelig distribusjonskanal, som ivaretar både forbrukere og direkteselgere. Bransjen skal være en mulighet for mennesker i alle aldre, uavhengig av kjønn eller utdanningsnivå, til å utvikle en egen virksomhet med liten risiko.

Seldia samarbeider med en rekke europeiske organer for å fremme fordelene ved direktesalg, sentrert rundt kjerneverdier som frihet, tillit og personlig tilknytning. Dette inkluderer å opprettholde og bygge kontakter med EU-sentralt, næringsorganisasjoner og forbrukerinteressegrupper. Seldia skal fremme en klar forståelse av hvordan direktesalg fungerer.

− Å opprettholde og ivareta de høyeste standarder for etikk og beskyttelse for kunder, selskaper og deres direkteselgere er selve kjernen i vårt arbeid, avslutter Krister Fraser, styremedlem i Seldia.


Seldia kan du lære mer om her: https://www.seldia.eu/about-us