ARKIV

Samhandling er avgjørende

oktober 4, 2012 10:00 am

Direktesalg er verdens mest attraktive salgskanal. Ingen andre metoder kan tilby en like personlig service basert på kunnskap og produktdemonstrasjoner.

Men vi må forholde oss til at stadig mer skjer på weben. Internett er et supplement til direktesalg. Derfor må vi finne den riktige balansen, slik at vi kan tilføre våre bransjefordeler det beste fra internett-verdenen.

Tre hovedfaktorer

Hva er suksessoppskriften for Internett og hvordan finner man den?

Det handler i de fleste tilfeller om tre faktorer: Det må være en tydelig strategi som klart definerer bedriftens mål med web kontra oppsøkende salg, målene og den posisjonen en vil ta må være tydelige og så må det ansvarsettes med en daglig gjennomføringsevne.

– Planer kan alle legge, men de må bygges på en strategi som organisasjonen har eierskap til. Og så må de gjøres målbare. Planer som er uforpliktende er ikke viktige, for de kan endres hele tiden, sier Mats Bjørnstad i PCG Interactive.

Planer er uforpliktende når de bare står på et papir uten å implementeres og etterleves av en gjennomføringsdyktig ledelse og ansatte.

Frem i lyset

– Den viktigste grunnen til suksess er gjennomføringsevnen. Jeg har sett alt for mange websatsinger som er halvveis, mangler viktig innhold – eller har gammelt og slitent materiale, sier Bjørnstad. Ansvaret må tydeliggjøres og ansvarsettes – hele organisasjonen må kjenne på det. – Weben er her og nå! Det nytter faktisk ikke å skyve på det til neste dag. God daglig gjennomføringsevne er selvforsterkende og kan ikke kopieres av dine konkurrenter, sier Bjørnstad.

Bra nok eller…

I mange organisasjoner er mangel på å erkjenne at noe ikke fungerer en hovedfiende. Varsellampene må lyse når man hører «det er bra nok» – eller planer man ble enige om ikke blir gjennomført.

– Man må ha evnen til å ta ansvar ved å korrigere eller endre kurs. Planer er vel og bra, men husk at når de er lagt, er bare en liten del av jobben gjort, sier Mats Bjørnstad.

Facebook gir ingen garanti for å lykkes

Før snakket vi om nye medier – nå lever vi integrert med sosiale medier. Aktiv deltakelse og innhold er de to avgjørende faktorene for å lykkes.

– Alle kan opprette en Facebook-side, men uten aktivt bruk har den null interesse. Den er bare irriterende for en som tilfeldigvis kommer innom. Vi må derfor tenke mye bredere hvis vi vil satse på sosiale medier – og det er nødvendig for å lykkes med en total websatsing, sier Kjetil Edsberg Bingen. Han er Front-end utvikler – ung og ergjærrig med dette helt under huden.

– Når vi bygger en side nå, er sosiale medier alltid en naturlig del av strategien. Like selvfølgelig som at vi bygger inn optimalisering mot søkemotorer, sier Edsberg Bingen.

Tenk multifunksjon

Web er ikke lenger et PC basert verktøy.

– Bruken har blitt mye bredere og interaksjonsdesign er helt avgjørende for å lykkes. Interaksjonsdesign legger til rette for at informasjonen kan hentes ut likeverdig på lesebrett og smarttelefoner. Og motsatt vei ved at administratorer skal ha tilgang fra både PC, lesebrett og telefon. Sosiale medier handler om å være aktiv – hele tiden, sier Kjetil Edsberg Bingen.

Internett kan aldri utkonkurrere personlig service. Derimot har weben andre kvaliteter som kan supplere våre tradisjonelle direktesalgsmetoder. Det viktige er derfor å finne den optimale måten å kombinere de to – trekke fordeler fra begge.

Det er en utfordring – men også en utrolig stor mulighet!