ARKIV

Samarbeidet er vår viktigste ressurs

januar 10, 2019 9:03 pm

Sammen er vi sterke – det merkes både internt i bransjen, og på at myndighetene respekterer Direktesalgsforbundet. – Dette er en posisjon vi skal beholde blant annet ved å være proaktive, sier Jan-Fredrik Torgersen.


Av: Torger Bjørnstad

Bransjens samlede vekst fortsetter. Direktesalgsbransjen vokste med 16% fra 2016 – 2017 og forventer en ytterligere vekst på ca. 10 % når de endelige tallene for 2018 foreligger.

Direktesalgsforbundet organiserer de største direktesalgsselskapene i Norge. For å være medlem må du forplikte deg til å følge Norske lover og Direktesalgsforbundets egne etiske regler som er strengere enn lovverket.

-Vi ser at det er et meget godt samarbeide mellom medlemsbedriftene. Det er også et godt oppmøte når vi inviterer med interessante bransjerelaterte temaer på våre medlemsmøter. Disse engasjerer våre medlemmer, sier forbundets leder Jan-Fredrik Torgersen.

Seriøsiteten står høyest

– Bransjens seriøsitet er viktig. Derfor må vi hele tiden være proaktive ovenfor nye useriøse aktører som dukker opp i markedet. I tillegg må vi fortsette det gode samarbeide med Lotteritilsynet. Vi jobber sammen med dem for fjerne alle aktører som driver pyramidesalg eller skjuler seg bak forskjellige ulovlige MLM systemer, sier han.

Direktesalgsforbundet har også et meget godt samarbeide med andre av myndighetenes tilsynsorganer som Forbrukerombudet, Datatilsynet og i tillegg som høringsinstans angående nytt lovverk etc.

– Våre medlemsbedrifter har fortsatt få eller ingen klager til Forbrukertilsynet. Direktesalgsforbundet skal fortsatt være proaktive i kampen mot ny pyramidevirksomhet som tidvis dukker opp i markedet, sier Torgersen.

– Når bransjen møtes og utveksler erfaringer med hverandre ser vi at det er noe av det viktigste ved å være medlem i Direktesalgsforbundet, sier Torgersen. Han legger til at forbundet gjerne ønsker flere seriøse direktesalgsbedrifter velkommen. Sammen er vi sterke, fastslår han.

Informasjon er viktig

Medlemsbedriftene sysselsetter til sammen over 80.000 personer som driver direktesalg i en eller annen form.

– Vi vil gjerne nå alle disse med vår informasjon med viktige temaer for oss alle. Det er selvfølgelig en stor utfordring. Vi satser på Facebook, våre websider og nyhetsbrev som viktige kanaler. Lesertallene viser en stadig økende interesse.

– I tillegg er vår årlige Bransjefest med DF Awards, Årets vekstbedrift og Årets kvinnelige entreprenør viktige møteplasser. Direktesalgsforbundet er også ofte ute og presenter forbundet på forskjellige events som medlemsbedriftene har sammen med sine distributører, sier Torgersen.

– Direktesalgsforbundet skal være et forbund som våre medlemmer og deres distributører skal være stolte av. Et medlemskap i Direktesalgsforbundet er et kvalitetsstempel på at aktørene i bransjen driver 100% seriøst, avslutter han.

Bedre kan det vel ikke sies!