ARKIV

Samarbeider teamet ditt optimalt

februar 5, 2018 10:39 pm

Som aktør i Direktesalgsbransjen er både din egen glede og produktivitet avhengig av hvordan dere samarbeider i teamet. Lykkes dere, vil det reflekteres tydelig i de økonomiske resultatene dere oppnår.

Av: Torger Bjørnstad

Under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum 9. januar holdt STAMIs direktør Pål Molander et spennende foredrag som også vi i Direktesalgsbransjen kan lære mye fra.

Molander mener et godt arbeidsmiljø handler om hvordan vi jobber – og er ikke i tvil om at det er lønnsomt å ha fokus på dette.

– Et godt arbeidsmiljø er et kinderegg med tre gevinster: Det gir verdi for samfunnet, den enkelte medarbeider og ikke minst for bedriftene, sa Molander til de fremmøtte.

Her kan du se hva du kan lære fra hans foredrag.  (Obs! Artikkelforfatteren har valgt ut det som er av spesiell interesse for Direktesalgsbransjen.)

Å være i en arbeidssituasjon over tid, hvor ansvarsforhold er uavklart er belastende. Slike forhold kan ofte skyldes dårlig organisering og planlegging, og bør så langt det er mulig unngås. Det fører til krevende arbeidsmiljøforhold, og lite effektive arbeidsprosesser.

Pål Molander sier vi må stille krav i arbeidet og balansere dette med mulighet for egenkontroll. Da får vi en aktiv arbeidssituasjon som bidra til jobbengasjement, jobbtilhørighet og effektive arbeidsprosesser. Lave krav gir ofte passivitet. Høye krav er bedre for arbeidsmiljø og trivsel, men det må være en grad av rimelighet over kravene og disse balanseres av mulighet for å kunne påvirke arbeidet selv.

Sørg for å skape balanse mellom innsats og belønning. Husk at belønning i en arbeidsmiljøkontekst er mer enn lønn og frynsegoder. Like viktig er ofte tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som utføres. Å gi positive utfordringer er godt for alle involverte.

God balanse mellom den innsatsen en medarbeider yter og den ansattes opplevelse av belønning kjennetegner virksomheter med godt arbeidsmiljø.

Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap. Å være bemyndigende, det vil si å ikke bare delegere oppgaver og ansvar men også ressurser og muligheter til å løse oppgavene, samt å opptre støttende og rettferdig. Det kjennetegner lederferdigheter som bidrar til godt miljø og gode arbeidsresultater.

Forutsigbarhet er en undervurdert faktor som bidrar til godt arbeidsmiljø. I en tid hvor rammebetingelser kan endres og det kan foreligge behov for omstillinger, er det viktig å prioritere å gi størst mulig grad av forutsigbarhet for dine forretningspartnere. Uforutsigbarhet bidrar til skaper usikkerhet.

– Som dere ser er disse tipsene knyttet opp til selve arbeidet. Det handler lite om den enkeltes velferdsgoder, men om tiltak som treffer selve organiseringen. Like fullt treffer dette den enkelte ved et bedre felles arbeidsmiljø, sa Molander under sitt foredrag på NHOs årskonferanse.