ARKIV

Rødt, grønt – eller helsvart?

juli 30, 2020 7:59 pm

Selvfølgelig har også vi i direktesalgsbransjen fått våre store problemer. Noen har vært nødt til stoppe driften, mens andre som har ansatte må permittere som følge av koronaviruset. Dette har skapt store utfordringer for selvstendig næringsdrivende og små aksjeselskaper.

Regjeringen støtter oss ved å innføre nye tiltak for å hjelpe oss tilbake på bena. Mange av tiltakene er allerede satt i gang, mens andre enda ikke er helt på plass. Du kan se en fullstendig liste over alle tiltakene på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak/id2693684/

Vi i Direktesalgsforbundet har gjort en grundig gjennomgang og her presenterer vi tiltak vi mener det er viktig du er klar over:

Flest tiltak er innført for deg som har organisert virksomheten din som et AS. Dersom du har ansatte (inkludert deg selv) er permitteringsreglene betydelig endret – til det bedre.

Alle som blir permittert får nå full lønn i 20 dager. Arbeidsgiver trenger kun å utbetale de første 2 dagene, ikke 15 som er vanlig. Staten utbetaler de 18 resterende dagene. Hvis bedriften dekker dager som staten egentlig har plikt til å dekke, har myndighetene nå utvidet fristen for å søke om tilbakebetaling fra 6 til 9 måneder. 

Her finner du alle detaljene:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lonnskompensasjon-til-permitterte/id2697372/

Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når du er permittert oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. Du kan nå få dagpenger under permittering når arbeidstiden din er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.

Et annet svært viktig tiltak er at aksjeselskap som går med underskudd i 2020 kan få igjen penger på skatten i 2021. 

En svært god mulighet

Når virksomheten din kjøper noe dyrt og langvarig skal det føres som en eiendel i regnskapet, ikke som en kostnad. Avskrivning gjennomføres i regnskapet hvert år for å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre.

Hvis du (til bedriften din) kjøper f.eks. kopimaskin, bil eller inventar i 2020, kan de avskrives med 30 prosent på skattemeldingen og næringsoppgaven du leverer neste år. 

Her finner du både forklaringer og full oversikt:

https://www.skatteetaten.no/tiltakspakker/#avklaringer-for-naeringsdrivende-og-selskaper

Myndighetene skal også øke tilskuddet til bedriftsintern opplæring med 190 millioner kroner. Det skal hjelpe bedrifter å omstille seg og øke kompetansen nå under koronakrisen. Kanskje skal dette være tiden da du, sammen med din leverandør går enda grundigere til verks med å lære om den delen av direktesalgsbransjen dere er i? Det er fylkeskommunene som har ansvar for å fordele tilskuddet.

Utdanningstilbud til permitterte og arbeidsledige kan du lese om her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-utdanningstilbud-til-permitterte-og-arbeidsledige/id2696625/

Til slutt, før vi går over til spesielle tiltak for deg som driver ENK (enkeltpersonforetak slik svært mange direkteselgere gjør), nevner vi at regjeringen har endret gjeldsforhandlingsreglene slik at færre bedrifter skal gå konkurs. Det gjelder bedrifter som er levedyktige, men som sliter som følge av koronaviruset. Du finner informasjon her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-regler-for-a-hjelpe-bedrifter-truet-av-konkurs-trer-i-kraft-rekordfort/id2701499/

Noen av tiltakene for deg som driver enkeltpersonforetak

Fra 30. mars 2020 har selvstendig næringsdrivende og frilansere fått en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av årsinntekt opp til 6G. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter tap av inntekt. Søknaden sender du fra NAV sine sider her:

https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt sykepenger fra og med 4. sykdomsdag, og omsorgspenger fra og med dag 4. Sykepenger og omsorgspenger vil ta utgangspunkt i 80 prosent av næringsinntekten.

Hvis du har blitt pålagt å stenge som følge av koronaviruset kan du søke om støtte til å dekke faste kostnader. Denne ordningen er nå forlenget, foreløpig ut august, men prosentsatsen ble redusert fra og med juni. Her kan du søke om slik støtte.

https://kompensasjonsordning.no/

Til slutt nevner vi at, som vi beskriver over, kan virksomheten din nyte godt av 30 prosent avskriving hvis du kjøper maskiner, personbiler eller inventar i 2020. Dette kan avskrives med 30 prosent på skattemeldingen og næringsoppgaven du skal levere neste år. 

Følg med – for neste mandag kommer vi med mer god og grundig informasjon knyttet til Covid 19 og tiltak som berører deg.

Ha en strålende og positiv uke, selv om det kan være tøft!

(Av: Torger Bjørnstad. Kilder: Stoff er funnet og gjennomgått fra alle linkene oppgitt i denne artikkelen. Diverse pressemeldinger mottatt fra departementene og ulike regnskapssystemers informasjon.)