ARKIV

Reviderte etiske regler

mars 6, 2017 7:52 pm

For å sikre god forretningsskikk har Direktesalgsforbundets (DF) medlemmer og deres direkteselgere et sett etiske regler de skal etterleve. – Det er svært god disiplin blant medlemmene, sier lederen i forbundet, Jan-Fredrik Torgersen. Etter årsmøtet i forbundet er disse nå revidert.

Reglene regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon som skal gis ut, og hvordan eventuelle tvister håndteres.

– Det er viktig at alle i bransjen kjenner disse reglene som vi grovt sett kan deles i to; Etiske regler for selgere og virksomheter – og etiske regler overfor forbrukerne.

Går lengre enn lovkravene

Et direktesalgsselskap som er medlem av DF har gjennom sitt medlemskap også akseptert foreningens etiske regler. Selv om Direktesalgsforbundet sine etiske regler ikke er lov i ordets rette forstand, kan de i visse tilfeller overskride et etisk nivå som går lengre enn så. Brudd på reglene kan derfor medføre rettslige følger i samsvar med norsk lovgivning. For å sikre at Direktesalgsforbundet og våre medlemsbedrifter følger de etiske reglene, har man oppnevnt en uavhengig «Code Administrator». Denne har til oppgave å gjennom passende tiltak sørge for at reglene etterleves.

Felles for alle land

Reglene er bestemt av både den europeiske (Seldia) og den internasjonale direktesalgsforeningen (WFDSA) og er obligatorisk for alle nasjonale foreninger. De etiske reglene sørger blant annet for at forbrukerne skal kunne føle seg trygge, bli korrekt behandlet og være fornøyde med sin direktehandel. Det er direktehandelsselskapet som er ansvarlig for at medlemsbedriftene følger de etiske reglene.

Her finner du de reviderte reglene:

http://www.direktesalgsforbundet.no/forbruker/etiske-regler/