ARKIV

Reglene våre er absolutte

oktober 30, 2017 9:27 am

– Ingen skal kunne tvile på vår seriøsitet. Derfor har våre medlemmer forpliktet seg til å følge de strengeste reglene når det gjelder påstander angående helse og ernæringsprodukter, sier Jan-Fredrik Torgersen.

Av: Torger Bjørnstad

Reglene han sikter til er EU-regulativene 1924/2006 og 432/2012 om påstander angående produkter innen helse og ernæring.

Reglene sier i klartekst at det kun er godkjente påstander som er tillatt brukt i markedsføring, enten det gjelder web-sider, annonser, brosjyrer eller annet salgsmateriell. Også verbal kommunikasjon som samtaler mellom selger og kunde omfattes av de strenge reglene.

Ikke spesielt for bransjen

De felles EU-regelverkene har et bredt nedslagsfelt, der direktesalgsbransjen kun er en liten del av aktørene som må være nøye med hva de sier og gjør.

– Reglene er rettet mot alle selskaper innenfor ernæring, helse og mat generelt, bekrefter lederen av Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen. Han legger til at alle medlemsbedriftene er pålagt å følge disse reglene.

– Vi ser stadig uheldige uttalelser om vår bransje som mangler rot i virkeligheten. Jeg kjenner ikke til noen av våre medlemmer som bevist bryter reglene. Derimot finnes det useriøse aktører og svindlere som forsøker å fremstille seg som en del av vår bransje. Det tar vi sterk avstand fra, sier Torgersen.

Han er også grundig lei av å bli omtalt som en pyramidebransje.

– Pyramidemodellen er en omsetningsform som ikke er tillatt i Norge, og derfor helt uaktuelt for våre medlemmer. MLM (Multi Level Marketing) er derimot noe helt annet og godt innenfor alle lover og regler.

–  Det er Lotteritilsynets som er satt til å overvåke vår bransje og vi har et glimrende samarbeide med disse. Det samme gjelder forbrukermyndighetene, legger Torgersen til.

Følg disse rådene

For å få en kort oversikt over hva du kan si, bør du følge disse fem grunnleggende rådene fra Direktesalgsforbundet:

1.  Informer kun om innholdet i produktet
2.  Informer kun om virkningene av produktet dersom effekten er inkludert på etiketten eller på annet godkjent materiale fra selskapet
3. Bruk aldri noen påstander med mindre påstanden har blitt satt på etiketten eller at du har et godkjent materiale knyttet til produktet. Bruk av medisinske påstander er forbudt. Henvis kunden til å sjekke med hans / hennes egen lege hvis nødvendig.
4. Referer aldri til artikler, bøker, magasiner, aviser, internett eller lignende med mulige ikke-godkjente påstander – med mindre det har blitt opprettet og godkjent av selskapet spesifikt for dette produktet.
5. Bruk aldri attester eller andre personlige erfaringer om produktenes effekt som salgsargument. Det er ikke tillatt i henhold til nye forskrifter.

Som distributør for en medlemsbedrift er du forpliktet til å følge disse fem enkle retningslinjer for å sikre at våre medlemmers produkter blir markedsført og solgt korrekt i henhold til regelverket.

Disse EU-forskriftene trådte i virkning fra 14. desember 2012.