ARKIV

Problemer med reservasjonsretten

juli 4, 2012 12:47 pm

Det er tre år siden de nye reglene om telefonsalg ble innført, men
praktiseringen er varierende, ifølge en undersøkelse fra Statens
institutt for forbruksforskning (SIFO). 81 prosent av dem som svarte at
de hadde reservert seg mot telefonsalg, svarte også at de hadde blitt
oppringt av en kommersiell bedrift i 2012. Det er noe bedre enn i 2011,
da det tilsvarende tallet var 85 prosent.

– Telefonsalg er greit, men reservasjonsrettsreglene må følges sier
fagsjef Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

Det betyr at rigelister må vaskes mot reservasjonsregisteret i
Brønnøysund før første gangs henvendelse og før henvendelse den måned
markedsføringen gjennomføres. Det er greit å ringe eksisterende kunder,
men det er presise regler for når et kundeforhold opphører. Personlige
E-post og SMS er underlagt egne regler og krever forhåndsgodkjenning
opplyste fagsjef Tonje Hovde Skjelbostad da hun var gjest hos
Direktesalgsforbundet under en fagdag.

Statsråd Inga Marte Thorkildsen (SV) liker ikke undersøkelsens resultat
og mener tallet er alt for høyt, selv om det er en bedring.

– Denne situasjonen kan vi ikke leve med i lang tid. Det handler om
respekt for reglene, sier Thorkildsen som har ansvar for forbrukerpolitikk.

Streng internjustis
– Vi føler oss ikke truffet av kritikken fra statsråden og tror dette
gjelder bransjer utenfor vårt miljø, sier lederen i
Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen. Foreningen har strenge
etiske regler for sine medlemmer.

– Vi har ingen grunn til å tro noe annet. Dette bekreftes også av
Forbrukerombudet som er svært fornøyd med måten bransjen oppfører seg.
Det eksisterer så godt som ingen saker som fremmes til Forbrukerombudet
knyttet til bransjens medlemmer, sier Torgersen.

Inga Marte Thorkildsen  på sin side varsler at det kan bli aktuelt med
en innskjerping av reglene.

– Jeg vil sende ut et kraftig signal om at situasjonen må bedre seg mye
raskere enn til nå. Hvis ikke, må vi stramme inn reglene. De skal etter
planen evalueres i 2014, men vi kan også gjøre noe før det, sier
Thorkildsen.