ARKIV

Pandemien utfordret all handel

juli 11, 2022 8:53 am

Mens den tradisjonelle handelsnæringen fikk utfordringer med tregt salg og store varelagre, eksploderte netthandelen med rekordinntekter under pandemien. Men hvordan gikk det med direktesalgsbransjen?

Av: Torger Mogan Bjørnstad

I løpet av pandemien skjedde det store endringer i handelsmønsteret. Den som ferdes i butikkstrøk og kjøpesentre kan ikke unngå å se ledige lokaler, dessverre ofte på grunn av konkurser. Restriksjonene vi ble pålagt gjorde personlig kontakt krevende, samtidig som det naturlig nok stimulerte til mer netthandel. Men fremtiden er fremdeles ikke avklart. Blir endringene varige? Skal vi tilbake til handlemønsteret slik det var? – eller kommer det en ny pandemi som vi må tilpasse oss?

− Også i direktesalgsbransjen har vi sett store endringer. På grunn av alle restriksjonene gjennom pandemien, ble det mindre av de tradisjonelle hjemmebesøkene og demonstrasjonene – altså «homepartis». Disse ble vanskeligere å opprettholde, mens mer handel har tatt veien via nettet, sier Dan Sharoni. Han er styremedlem i Direktesalgsforbundet.

Nå har vi svaret

Det er lett å kalle den omsetningsutviklingen imponerende. Pandemien har vist både styrken og handlingsevnen som finnes blant de mange distributørene i direktesalgsbransjen.

Selv med alle utfordringene vi som bransje ble stilt ovenfor i 2021 økte vi omsetningen med 6,1 %, sier Dan Sharoni.

Krevende omstilling

Koronapandemien og endrede forbruksvaner har ført til en stor vekst i handel på nett. Det stiller krav til trygge teknologiske løsninger og evne til grønn omstilling. 

Undersøkelser viser at mer enn halvparten av norske handelsbedrifter sier de nå har nettbasert salg som del av sin bedriftsmodell. Det er en sterk økning fra før pandemien rammet oss. 70 prosent av de som har satset på netthandel, tror den distribusjonsformen vil øke. 

Netthandelen økte med 36,5% i 2020. I 2021 fortsatte trenden med en ytterligere vekst på 19,1%. Mye av netthandel-økningen gikk på bekostning av bedriftenes tradisjonelle salgskanaler. De fysiske butikkene økte omsetningen i 2021 med kun 3,3%.

NHO Service og Handel oppgir byggevarer, apotek, sport og leker som bransjer med god vekst i begge pandemiårene. De bransjene med tydeligst negativ vekst er klesbutikkene

(-6,1%), skobutikkene (-10,3%), bensinstasjoner (-2,7%) og kiosker (-20,3%). 

Kilder: Direktesalgsforbundet, BDO, Statistisk sentralbyrå og NHO Service og Handel.