ARKIV

Ønsker mye strengere håndheving

august 30, 2022 10:40 am

Pyramidevirksomhet er ulovlig i Norge. Loven brytes når noen sammenligner pyramidespill med MLM og direktesalg. Slike sammenligninger kommer oftest fra lovbrytere som vil villede eller renvaske seg. Håndhevingen må bli sterkere ved at det tilføres nødvendige ressurser, mener Direktesalgsforbundet.


Av: Torger Mogan Bjørnstad


− Den seriøse direktehandelen blir bevisst blandet sammen med ulovlig pyramidespill av aktører som vil villede, for å kunne begå svindel. Direktesalgsforbundet ønsker en strengere håndheving av loven som forbyr pyramidespill. Det må skje umiddelbart, sier Dan Sharoni. Han er styremedlem i forbundet.

Lotterilovens § 16 slår fast at det er forbudt å opprette, drive, delta i eller utbre pyramidespill eller lignende system. Det omfatter ethvert system der det ytes vederlag for å få mulighet til å oppnå inntekter som bare følger av at andre verves til pyramidespillet mv. Grov overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil tre år.

− Det er viktig å merke seg at loven slår tydelig fast at forbudet omfatter pyramidelignende omsetningssystem, og ikke salg eller forbruk av varer som seriøst direktesalg/MLM, sier Sharoni.

Medlemsbedriftene i Direktesalgsforbundet og deres selgere forplikter seg til å følge gjeldende regelverk gjennom forbundets felles etiske norm. Den kan du lese her:


Et samfunnsproblem

Økokrim advarer spesielt mot investeringsbedrageri og pyramidespill i sine årlige trusselvurderinger om kriminalitet. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som har ansvar for å kontrollere at regelverket som forbyr ulovlige pyramidespill følges. Tilsynet kan stoppe slik aktører, men mangler ressurser.

To viktige saker Lotteritilsynet har etterforsket er knyttet til WorldWentures som i 2014 ble erklært å være et ulovlig pyramidespill. I 2017 gjenopptok Lotteritilsynet granskningen av selskapet Lyoness. Men da Lyoness ble funnet å drive i strid med lotteriloven og ble pålagt å stenge virksomheten,  reagerte selskapet med å ignorere Lotteritilsynets vedtak og fortsatte sin virksomhet i Norge som om ingenting hadde hendt. Lotteritilsynet svarte med å anmelde selskapet, men anmeldelsen ble henlagt uten etterforskning av politiet av kapasitetshensyn.

Tidenes største pyramidespill drevet fra Norge var The 5 Percent Communety (T5PC) som lurte over 70 000 nordmenn til å investere penger. Pengene gikk i all hovedsak til toppene i selskapet, og sinte aksjonærer gikk til massesøksmål mot gründerne da pyramiden kollapset.


Alle har selvstendig ansvar

Du har selv ansvaret om du involverer deg i pyramidevirksomhet.

Alle som har planer om å opprette, delta i eller formidle virksomhet som ligner på pyramidevirksomhet, har et eget ansvar for å sette seg inn i og følge regelverket. Dersom du bryter reglene, kan du risikere straff. Dette gjelder ikke bare selskapene som står bak virksomheten, men også deltakere.

Det er derfor viktig å skille mellom de forskjellige organisasjonsformene. Nedenfor kan du lese om tydelige forskjeller mellom lovlig nettverksmarkedsføring og pyramidespill.


Et lovlig nettverksselskap kjennetegnes ved:

 • Produktene skal være reelle og den sentrale delen i virksomheten.
 • Lav eller ingen oppstartsavgift (registreringsavgift).
 • Den søkende distributøren/selgeren skal tydelig informeres om alle kostnader i forbindelse med å bli distributør/selger.
 • Mer enn halvparten av inntektene skal komme fra salg av produkter, og ikke gjennom rekrutering av nye distributører/selgere.
 • Muligheten til å returnere usolgte produkter som fortsatt er salgbare, dersom distributøren/selgeren ønsker å slutte.
 • Medlemmer av Direktesalgsforbundet forplikter seg til å følge de etiske reglene til forbundet.

Et pyramidespill kjennetegnes ved:

 • Fordeler oppnås hovedsakelig gjennom rekrutering av nye distributører/selgere. Den sentrale delen i fortjenesten ligger i å verve nye distributører/selgere. Det snakkes nesten aldri om produkter og salg av disse.
 • Høye oppstartsavgifter/registreingsbeløp.
 • Ingen reelle- eller kvalitetsprodukter.
 • Det oppmuntres til å kjøpe store lagre med produkter som er vanskelig å selge videre.
 • Ingen retur muligheter eller angrefrist.
 • Pyramidespill har vanligvis kort levetid.

Kilder: Lotteri- og stiftelsestilsynet, Økokrim, Lovdata, Wikipedia og Direktesalgsforbundet.