ARKIV

Ombudet blir Forbrukertilsynet

november 22, 2017 1:49 pm

1.1.2018 endrer Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. Samtidig får vi mer effektive verktøy for å stanse ulovlig markedsføring, urimelige avtalevilkår og andre brudd på forbrukervernlovgivningen skriver forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth i en pressemelding til oss. (FOTO: Kimm Saatvedt)

Endringen som gjøres, innebærer at Forbrukertilsynet selv kan fatte vedtak mot næringsdrivende, mens Markedsrådet blir klageorgan.

– Vi kan også fatte vedtak i saker uten å forhandle med den næringsdrivende først. Samtidig vil flere typer lovbrudd kunne sanksjoneres med overtredelsesgebyr. Dette gir oss mulighet til å stanse alvorlige lovbrudd mer effektivt, noe som er en klar forbedring for forbrukerne, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth.

Vi er på samme lag

 Direktesalgsbransjen har allerede et godt samarbeide med Forbrukerombudet og ønsker Forbrukertilsynet velkommen. Raske sanksjoner mot useriøse aktører er både viktig og riktig.

– Selv om det er få saker fra våre medlemmer som behandler hvert år, er målsettingen vår akkurat den samme. Forbrukerne skal oppleve seriøsitet, noe våre etiske regler legger tilrette for, sier lederen av Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

Den siste tiden har forbundet vært tydelig ute mot at enkelte medier forveksler direktesalg med svindelpreget pyramidesalg.

– Det tolererer vi ikke, sier Torgersen og er glad for at det nye Forbrukertilsynet kan gripe inn raskt. Han regner med at det også vil samarbeides godt med Lotteritilsynet som er satt til å overvåke direktesalgsbransjen – og som har grepet resolutt inn overfor pyramidesalg og forbudt flere selskaper å operere i Norge.

Både Forbrukerombudet og Lotteritilsynet er gode samarbeidspartnere med Direktesalgsforbundet.

– Jeg tror de aller fleste næringsdrivende vet at det lønner seg å spille på lag med forbrukerne, og jeg tror at de ønsker å følge loven. I de fleste sakene vil vi fortsatt ha en god dialog med næringsdrivende for å komme fram til løsninger som er til det beste for forbrukerne, sier Elisabeth Lier Haugseth.

Samtidig understreker hun at et styrket Forbrukertilsyn også er en forbedring for lovlydige næringsdrivende.