Useriøse aktører

Direktehandelen kan organiseres på mange forskjellige måter: Selgerne kan banke på dører eller holde homeparties, selge produktene fra person til person eller telefonsalg. I den senere tid har direktehandelen organisert seg gjennom nettverksmarkedsføring, og det er denne organisasjonsformen som er har den raskeste tilveksten.

Den seriøse direktehandelen blir dessverre blandet sammen med pyramidespill, og det er derfor viktig å skille mellom de forskjellige organisasjonsformene. Direktesalgsforbundet ønsker at pyramidespill skal forbys umiddelbart. Nedenfor redgjør vi på forskjellen mellom lovlig nettverksmarkedsføring og pyramidespill.

Et lovlig nettverksselskap kjennetegnes gjennom:

 • Lav eller ingen oppstartsavgift (registreringsavgift).
 • Den søkende distributøren/selgeren skal tydlig informeres om alle kostnader i forbindelse med å bli distributør/selger
 • Produktene skal være reelle og den sentrale delen i virksomheten
 • Mer enn halvparten av inntektene skal skal komme fra salg av produkter, og ikke gjennom rekrutering av nye distributører/selgere.
 • Muligheten til å returnere usolgte produkter som fortsatt er salgbare, dersom ditributøren/selgeren ønsker å slutte
 • Medlemmer av Direktesalgsforbundet forplikter seg til å følge de etiske reglene til forbundet.

Et pyramidespill kjennetegnes gjennom:

 • Fordeler oppnås hovedsakelig gjennom rekrutering av nye distributører/selgere. Den sentrale delen i fortjenesten ligger i å verve nye distributører/selgere. Det snakkes nesten aldri om produkter og salg av disse.
 • Høye oppstartsavgifter/registreingsbeløp.
 • Ingen reelle- eller kvalitetsprodukter.
 • Det oppmuntres til å kjøpe store lagre med produkter som er vanskelig å selge videre.
 • Ingen retur muligheter eller angrefrist.
 • Pyramidespill har vanligvis kort levetid.