Test din etikk

1. Hva er den viktigste årsaken til at det finnes etiske regler for kontakt mellom forbrukere og direkteselgere?
2. Er selskaper som er medlem i Direktesalgsforbundet nødt til å følge de etiske reglene i alle sammenhenger?
3. Hvilke salgsmetoder får en direkteselger ikke anvende?
4. Hva må direkteselgeren umiddelbart og uten oppfordring gjøre ved første kontakt?
5. Hvilke ansvar har selgeren for at kunden har forstått vilkårene for kjøpet?
6. Hvor lang er angrefristen?
7. Hva menes med kalenderdager i lovteksten om angrefrist?
8. Fra når regnes angrefristen?
9. Kan forbrukeren angre seg både skriftlig og muntlig?
10. Må angrerett og angrefristskjema alltid overleveres ved salg?
11. Kan man referere til andre kunder under demonstrasjon og salg?
12. Har man rett til å sammenligne sine produkter med konkurrentens?
13. Hva gjør du dersom det klart fremgår ved besøk at forbrukeren vil avslutte besøket snarest?
14. Kan man forandre vilkår angående et produkt dersom forbrukeren gir f.eks. tips om andre potensielle kunder?
15. Ved tvister kan partene henvises til Forbrukertvistutvalget. Er direktesalgsselskap pålagt å følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelse?
16. Alle selskaper skal opprette klare anvisninger for hvordan direkteselgere skal opptre. Hva bør disse anvisningene inneholde?
17. Under hvilke forutsetninger kan et selskap kjøpe tilbake materiell eller lager fra en direkteselger som har bestemt seg for å slutte i virksomheten?
18. Er det fritt frem å rekruttere selgere fra andre direktesalgsselskaper?