Styret

Etter vår leders bortgang nylig, ledes Direktesalgsforbundet i en overgangsfase av styremedlemmene i fellesskap.

Vår adresse er:
Direktesalgsforbundet.
Trollåsveien 4
1414 Trollåsen

Mia Bergmann

Styremedlem i DF
Herbalife Norway AS
Fornebuveien 46/48
1366 Lysaker

telefon: +47 67 12 66 80
faks: +47 67 12 66 61
e-post: [email protected]

Dan Sharoni

Styremedlem i DF
Lux Norge AS

Kniveveien 29-31

3036 Drammen

telefon: +47 22 74 99 90
e-post: [email protected]

Aina Rønning

Styremedlem i DF
PM International Norge AS

Raufossvegen 40
2821 Gjøvik

telefon: +47 926 18 289
e-post: [email protected]

Carl Henrick Wallblom

Varamedlem i DF
Mary Kay, Lesley Cosmetics

Alfagatan 1
SE-431 49 Mølndal

telefon: +46 31 91 40 60
faks: +46 31 91 03 01
e-post: [email protected]

Code Administrator

Advokat Harald Heggen Brørby
Blomsgate 3
3510 Hønefoss

telefon: +47 32 12 63 88
faks: +47 32 12 62 70
e-post: [email protected]