Spørsmål og svar

Hvor mye kan man tjene på direktehandel?

Svar: Det finnes ikke noe enkelt og entydig svar på dette spørsmålet. Fellesnevneren for inntekten til alle direkteselgere, er at fortjenesten står i forhold til den enkelte direkteselgers arbeidsinnsats. Fortjenesten styres av den tid og de ressursene som legges ned i forretningen. Inntjeningen kan også være forskjellig i forhold til om man er ansatt eller driver egen forretning.

En annen viktig faktor er om man fokuserer på ren hobbyvirksomhet, eller på hardt målrettet arbeid for å bygge en slagkraftig forretning. Denne fleksibiliteten er også det som lokker så mange til å prøve seg som direkteselger. Det er feil å fremstille direktesalgsbransjen som om alle tjener mye penger. De fleste jobber med direktesalg for å tjene noen ekstra kroner.

Hvorfor bruker direktehandelen ofte engelsk terminologi?

Svar: Bransjen har sine røtter fra USA, akkurat som en del av selskapene som opererer i Norge. I USA benytter man også ofte flere ord som har en mer direkte betydning enn vi vanligvis bruker. Andre bransjer som har importert engelske ord og uttrykk er musikkbransjen, med for eksempel ord som ?Music Award?, etc.

Hva er nettverkssalg?

Svar: Nettverkssalg er ikke en korrekte betegnelse. Direkteslag er den betegnelsen bransjen bruker. Nettverkssalg er salg innen nettverket, mens direktesalg er mot kunder og sluttbrukere. Nettverk er en sterk voksende, effektiv og dynamisk organisasjonsform. De grunnleggende prinsipper som skiller denne organisasjonsformen fra de konvensjonelle virksomhetene for å selge varer og tjenester, er at de ikke behøver å bygge en stor administrasjon og salgsorganisasjon med faste ansatte. De stimulerer isteden selvstendige selgere i å skape sitt eget salgsnettverk, og kompenserer disse etter det totale salget i respektive nettverk.