Hva er Direktesalgsforbundet?

Direktesalgsforbundet er en bransjeorganisasjon for selskap som jobber med direktesalg. Det vil si personlige møter utenfor tradisjonelle detaljutsalg. Direktsalg sysselsetter mer enn 85 000 selgere/distributører i Norge og ut av disse er omkring 75% innenfor Direktesalgsforbundet, som i dag har 22 medlemmer.

Selskapene tilbyr et bredt spekter av produkter som for eksempel kosmetikk, hudpleie, kosttilskudd, helsekost, husholdningsprodukter, rengjøringsprodukter, klær, bøker, telefonabonnement etc. Til tross for et krevende år bekrefter også tallene for 2020 en god omsetningsvekst på +13%. Også våre naboland kan glede seg over god vekst: Danmark +9%, Sverige +2%.

Forbundets mål og hensikt er:

  • Å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål vedr. direktesalg, herunder arbeide aktivt for at norske lover og forskrifter så vel overholdes som tilpasses våre interesser.
  • Å beskytte konsumentenes rettmessige interesser overfor direktesalgsfirmaer.
  • Å forbedre samfunnets syn på dem som har sitt daglige arbeid i yrket samt være medlemmenes talerør overfor myndigheter og presse m.m.
  • Å høyne direktesalgsbransjens generelle anseelse og seriøsitet.
  • Å påvirke til bedre opplæring og trening av selgere som arbeider i direktesalg.
  • Å samle inn og publisere materiale som har til hensikt å gi allsidig informasjon om direktesalg.

DF er medlem i det europeiske forbundet for direktesalg The European Direct Selling Associationsog verdensorganisasjonen World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).

seldiaTwo Color

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren om Direktesalg.

brosjyre_forside