Hva er Direktesalgsforbundet?

Direktesalgsforbundet er en bransjeorganisasjon for direktesalg. Bransjen sysselsetter mer enn 85 000 selgere/distributører i Norge der de fleste har dette som deltidsjobb.

Bransjen kjennetegnes ved at salg skjer utenfor tradisjonelle butikker. Personlig kontakt og god oppfølging er kjernen i salgsmodellen, samtidig som mer av omsetningen etterhvert blir digital.

Selskapene tilbyr et bredt spekter av produkter som for eksempel kosmetikk, hudpleie, kosttilskudd, helsekost, husholdningsprodukter, rengjøringsprodukter og mye annet.

Direktesalgsforbundet har solid kontakt med relevante offentlige myndigheter og et gjennomarbeidet og forbrukerorientert etisk lovverk.

Forbundets mål og hensikt er:

  • Å ivareta medlemmenes interesser i spørsmål vedr. direktesalg, herunder arbeide aktivt for at norske lover og forskrifter så vel overholdes som tilpasses våre interesser.
  • Å beskytte konsumentenes rettmessige interesser overfor direktesalgsfirmaer.
  • Å forbedre samfunnets syn på dem som har sitt daglige arbeid i yrket samt være medlemmenes talerør overfor myndigheter og presse m.m.
  • Å høyne direktesalgsbransjens generelle anseelse og seriøsitet.
  • Å påvirke til bedre opplæring og trening av selgere som arbeider i direktesalg.
  • Å samle inn og publisere materiale som har til hensikt å gi allsidig informasjon om direktesalg.

DF er medlem i det europeiske forbundet for direktesalg The European Direct Selling Associationsog verdensorganisasjonen World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA).

seldiaTwo Color

Her kan du laste ned informasjonsbrosjyren om Direktesalg.

brosjyre_forside