Aktiviteter

Grunnet Covid-19 og restriksjonene knyttet til det, avventer vi felles aktiviteter til det igjen blir tiltatt.