ARKIV

Offentlige kontrollorgan styrker oss

mai 23, 2020 7:06 am

For første gang ba Lotteri og stiftelsestilsynet politiet om å etterforske en ulovlig pyramide. Det skjedde i fjor høst (2019) etter at tilsynet i lengre tid hadde bedt myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG trekke seg ut av markedet. Bakgrunnen var at tilsynet mener det dreide seg om straffbare forhold knyttet til det som omtales som et pyramideliknende omsetningssystem.

Lyoness har klaget på vedtaket, men klagen ble avvist av klageinstansen Lotterinemda. 

Slik er begrunnelsen

Lotteritilsynet argumenterte med at Lyoness virksomhet i Norge er forbudt fordi inntektene hovedsakelig kommer fra verving av deltakere. Det deltakerne tror er noe de kjøper, er i realiteten kostnader/avgift for å få en slags deltaker status. Lyoness har ikke dokumentert at inntektene til selskapet kommer fra salg av varer eller tjenester.

I oktober 2019 melte Lotteritilsynet Lyoness (Lyoness Norway AS, Lyoness Europe AG, myWorld Nordic AS og Lyconet International AG) til politiet. 

– Vi fastslår at Lyoness er et ulovlig, pyramidelignende omsetningssystem. Grunnen for å hevde det er at inntektene i systemet i all hovedsak kommer fra verving av deltakere, og ikke fra salg av reelle produkter, sier Monica Alisøy Kjelsnes i Lotteritilsynet i en pressemelding.

-Svært mange nordmenn og norske bedrifter har i løpet av få år blitt lurt til å investere betydelige summer i Lyoness. Mange deltakere og familiene deres har fått økonomiske og sosiale problemer, sier hun.

Det fremkommer at 175 000 nordmenn og 1000 norske bedrifter er vervet til å delta i Lyoness. Nær 15 000 personer har i løpet av få år betalt nærmere 500 millioner kroner til Lyoness, uten å få håndfaste produkter med tilsvarende verdi i retur.  

-Lyoness har også misbrukt merkenavnet til flere kjente og internasjonale bedrifter i markedsføringen sin, og gitt uriktig informasjon om at de samarbeider med dem.  Dette har bidratt til at Lyoness har fått større legitimitet i Norge, og gjort folk mindre kritiske, sier hun i pressemeldingen fra lotteri og stiftelsestilsynet.  

-Dette er et typisk eksempel på virksomhet vi setter stor pris at myndighetenes tilsynsorgan setter fokus på, anmelder til politiet og får stopper, sier Torgersen i Direktesalgsforbundet.

Lyoness er ikke et enestående eksempel. Denne typen selskaper vil aldri bli akseptert som en del av vår bransje, men dessverre er det lett for forbrukere å tro det, for salgsmetodene ligger tett opp mot hverandre. Men til forskjell, slik Lotteri- og stiftelsestilsynet har dokumentert, selger vi konkrete produkter som kjøperen har nytte og glede av, avslutter Jan-Fredrik Torgersen.

HER: Kan du lese hele Lotteri og stiftelsestilsynets årsmelding:

Av: Torger Bjørnstad

Kilder: Nyhetsbrev og årsrapport fra Lotteri- og stiftelsestilsynet (opprinnelig publisert på nynorsk).