ARKIV

Noen jubler, mens andre sliter

desember 11, 2015 1:23 pm

Europeisk økonomi vil fortsatt møte tøffe utfordringer. Direktesalgsbransjen er stabil og viser god vekst. Bransjen søker etter flere selgere.

-Vekst er ingen selvfølge i dagens markedssituasjon der både prispress, kvalitetskrav og nødvendig salgsinnsats er stort. Vår salgsform kommer nå tydelig til sin rett og er på offensiven, sier lederen av Direktesalgsforbundet Jan-Fredrik Torgersen.

I Norge kunne bransjen totalt sett vise til en stadig økende omsetning til ca. 1,4 milliarder kroner i 2014. Tallmaterialet hentes inn fra Direktesalgsforbundets medlemmer, som med noen unntak, samler hele bransjen. Tallene for 2015 forventes å bli høyere.

– Også på europeisk nivå ser vi samme klare tendens. Det viser tall fra både The European Direct Selling Associations (SELDIA) og verdensorganisasjonen World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA). Direktesalgsforbundet i Norge er tilknyttet begge disse, forteller Torgersen.

WFDSA oppgir at på verdensbasis steg salget med 6,4 % til svimlende 183 milliarder US dollar. Han tror hovedgrunnen til den fortsatte fremgangen ligger i selve salgsformen.

– Forbrukere vil alltid ha en stor fordel av å få produktene demonstrert på en personlig og grundig måte – og gjerne prøvd før kjøpsbeslutningen tas. Prisene er konkurransedyktige, og ofte inkluderer kvaliteten unike produktfordeler. Dette er tydelige kjennetegn ved vår bransje, sier han.

 

Fører an i veksten

Den sterkeste veksten i Norge sto PM Internationals datterselskap for. De markedsfører kosttilskudd og produkter for kosmetikk, hudpleie og helse.

– Vår strategi er å vokse over tid basert på et godt salgskonsept. Omsetningen de siste 4 årene er doblet, sier Inger Sverresson Hun kan glede seg over å lede en bedrift som hadde en omsetningsvekst på 30 prosent i 2014!

Øvrige bedrifter med sterk vekst var Norwex Norge AS som i 2014 økte sin omsetning med 28 % – tett fulgt av Zinzino med vekst på 21 %. Deretter følger Mary Kay +9 % og Herbalife +5 % som de fem beste i 2014.

 

Fortsatt store muligheter

Lederen i Direktesalgsforbundet forventer en fortsatt stabil vekst i bransjen i årene fremover. Det overrasker kanskje mange at så mange som 85.000, i runde tall, er engasjert i bransjen.

– I sum representerer dette et voldsomt engasjement og stor salgskraft. De aller fleste jobber deltid ved siden av andre gjøremål, men vi ser at stadig flere tar skrittet fult ut og satser 100 prosent. Disse gjør det i regelen godt, både salgsmessig og inntektsmessig, sier Jan-Fredrik Torgersen.

Han oppfordrer interesserte å ta direkte kontakt med det enkelt selskap og henviser til www.direktesalgsforbundet.no der medlemmene og deres kontaktdetaljer finnes. Bransjen er kjent for å gi god opplæring, støtte og ofte en mentor til de som engasjeres.