ARKIV

Nå slipes knivene

oktober 30, 2015 1:18 pm

Arbeidsledigheten stiger. Flere bedrifter må permittere eller nedbemanne, mens andre rasjonaliserer til å bli mer kostnadseffektive. Når problemene tårner seg opp, kan direktesalg være den store mulighet.

Vi er midt inne i en tid der stadig flere må vise omstillingsevne. Hvilken jobb har du, hvordan gjør du den og hva tror du om fremtiden. Er du i en vekstbransje eller er skyene mørke? Spørsmålene er mange – og svarene ofte mangelfulle.

Størst fokus har det til nå vært på olje- og gassektoren, som ifølge Statoil betyr 250.000-300.000 jobber i Norge. NHOs barometer viser at vi må 8 år tilbake i tid for å finne tilsvarende pessimisme.

Hundre tusen muligheter

– Det er 90.000 som arbeider i Direktesalgsbransjen i Norge. Men det kunne gjerne vært over 100.000 sier lederen i bransjens felles forbund med 21 medlemsbedrifter, Jan-Fredrik Torgersen.

Disse bedriftene er på konstant utkikk etter medarbeidere til en stor variasjon av produkter. Kosmetikk, hud og kroppspleieprodukter er de største varegruppene med ca. 45 prosent av omsetningen. Andre store varegrupper er kaffe, kosttilskudd, husholdningsprodukter, rengjøring og støvsugere.

– Dette er fleksible og utfordrende arbeidsplasser i en spennende bransje. I stor grad er det deltidsarbeid med mange kvinnearbeidsplasser, sier Torgersen.

Frykter pessimismen

Det er velkjent at norsk økonomi i årene som kommer må skape vekst i andre næringer enn olje og gass. Den svake oljeprisen har fremskyndet utviklingen.

De fleste NHO-bransjer vurderer utsiktene fremover stadig mer negativt sammenlignet med tidligere kvartaler, skriver NHO. Pessimismen er størst i oljebransjen, men også byggenæringen og eksportbedriftene er blitt markert mer negative.

– Markedsutsiktene er veldig negative og mer negative enn de var under deler av finanskrisen. Det er alvorlig i seg selv, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund.

Grip muligheten

– Det er mange som ser etter nytt arbeide eller en tilleggsjobb som kan finne det de søker i vår bransje. Noen tror det er dyrt og komplisert å bli direkteselger, men slik er det ikke ifølge Torgersen.

En direkteselger kjøper produktene av selskapet han/hun har avtale med, for så å selge disse videre til sluttbruker. De fleste bedriftene har løsninger der bestillingsprosessene skjer via effektive og tidssparende websider. Direkteselgeren har selv ansvaret for sine driftsomkostninger.

Gir støtte og opplæring

– Våre medlemsbedrifter er svært nøye med å gi god og grundig opplæring. Salgsmålene er realistiske og ingen behøver å føle seg tvunget til å investere i store varelagre. Dessuten er produktene og prisnivåene attraktive, sier Jan-Fredrik Torgersen.

Den erfarne næringslivslederen kjenner ingen annen bransje der en hvilken som helst person gis større muligheter til å utvikle seg selv og sin personlige situasjon, enn direktesalg.

– Det finnes i realiteten ingen grenser for hvor langt man kan komme uten spesielle krav til utdannelse, investeringer, sivil bakgrunn eller posisjon, religion eller hudfarge og tidligere erfaring, sier Torgersen.

Men han legger til at ingen ting kommer gratis. Det kreves innsatsvilje og mye målrettet arbeid. Man kan bli rik på direktesalg, men ingen kommer dit uten hardt arbeid.

– For noen er det viktigste det sosiale nettverket man blir en del av, og for andre at man kan arbeide når man selv ønsker. For andre igjen er det muligheten til å få opplæring mens man er i arbeid, avslutter han – og gir interesserte dette rådet;

– Fra websiden vår, under medlemmer, kommer du videre til hver enkeltes firmapresentasjon og produktspekter. Se etter det du synes virker spennende og vil jobbe med. Kontakt gjerne flere selskaper, for kanskje er det noe helt annet som trigger din interesse enn hva du trodde selv, sier Jan-Fredrik Torgersen, leder i Direktesalgsforbundet i Norge.