ARKIV

Nå kommer Forbrukertilsynet

april 25, 2017 7:14 pm

Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet og få større muskler, ønsker regjeringen. Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth sier at det nye tilsynet vil kunne gripe inn raskere enn tidligere for å stoppe brudd på markedsføringsregler. Forbrukerombudet ble etablert i 1973 som en frittstående tilsynsmyndighet, og håndhever Markedsføringsloven og en rekke andre lover og regler.

Forbrukerombudet skal skifte navn til Forbrukertilsynet, og få større makt. Endringene trer i kraft fra 1. januar neste år, og gjøre ombudet i stand til å handle raskere for å stanse lovbrudd.

Regjeringens mål med endringen er blant annet å skape et større skille mot Forbrukerrådet og fremheve ombudets rolle, som er å håndheve loven på vegne av staten.

Forskjellige roller

Forbrukerombudet fører tilsyn med markedsføringen av produkter og tjenester og kan ilegge bøter. Det frittstående Forbrukerrådet fungerer derimot som en interesseorganisasjon for forbrukerne. De to organene er begge statlig finansiert.

Regjeringen gir nå ombudet videre fullmakter og et navn som bedre reflekterer makten og oppgavene det har, på linje med andre tilsyn, som for eksempel Finanstilsynet, Statens Helsetilsyn, Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

– Forbrukermyndighetene må raskt og effektivt kunne gripe inn mot ulovlige forretningsmetoder. Dette er viktig både for de forbrukerne som blir villedet og alle seriøse næringslivsaktører som følger loven. Derfor foreslår vi nå flere endringer for et bedre forbrukervern, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til E24.

– Vi ser i dag at i noen tilfeller går de inn og mekler, og det kan ta lang tid. Når de kan gjøre vedtak raskere, så kan man rette opp feil mye raskere. Det kommer forbrukerne til gode, sier hun.

– Vår erfaring er at dagens regler gjør det vanskelig å håndheve og stoppe visse former for alvorlige brudd på forbrukervernlovgivningen effektivt, sier forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth til E24.

Det nye Forbrukertilsynet skal kunne fatte vedtak selv, uten å måtte søke en frivillig ordning først. Det skal også kunne ilegge bøter i flere saker enn det Forbrukerombudet hittil har hatt mandat til.

(Kilde: www.e24.no)