ARKIV

Mer enn en medlemsorganisasjon

februar 24, 2019 8:54 pm

Direktesalgsforbundets felles forretningsmessige etiske regler er selve garantisten for seriøsitet i bransjen. Medlemsbedriftene står 100 prosent bak reglene. Dermed sikres alle som kjøper av en direkteselger en seriøs og god behandling.


Av: Torger Bjørnstad

 

– Faktisk har det blitt slik at en forpliktende tilknytning, gjennom medlemsskap i Direktesalgsforbundet oppleves som det beste salgsargumentet av mange, sier formannen i forbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

Han trekker blant annet frem det gode samarbeidet forbundet har med offentlige kontrollorganer, der forbrukermyndigheter og Lotteri- og stiftelsestilsynet er gode eksempler.

-Vi opplever å bli tatt svært seriøst med en god to-veis dialog. Gode eksempler er når det sendes ut høringer som berører bransjen – eller omsetningsformen vår, er vi alltid blant de som får gi innspill før vedtak fattes, sier formannen.

De etiske reglene

Medlemsbedriftene som er med i forbundet – og alle deres 80.000 direkteselgere, følger et felles forpliktende regelverk. Reglene regulerer blant annet til hvem og hvordan en selgerkontakt kan tas, hvilke salgsmetoder som kan benyttes, hvilken informasjon og dokumentasjon kundene skal få – og hvordan eventuelle tvister håndteres.

-Reglene, som finnes i sin helhet på forbundets webside, er faktisk så strenge at de i visse tilfeller kan få rettslige konsekvenser i samsvar med norsk lovgivning. Det er oppnevnt en egen uavhengig «Code Administrator» som har til oppgave å gjennom passende tiltak skal sørge for at reglene etterleves, sier Torgersen.

Det beste salgsargumentet

Ved en nylig gjennomført undersøkelse, var et viktig funn at direkteselgerne ser på disse reglene som en viktig støtte i sitt daglige salgsarbeide. De sier at deres kunder ser det som en trygghet og et godt salgsargument som understreker seriøsiteten til selgeren og de produktløfter som blir gitt.

Reglene bygger på et internasjonalt samarbeide både med den europeiske (SELDA) og internasjonale direktesalgsforeningen (WFDSA) og er obligatorisk for alle nasjonale foreninger.

Reglene sørger for at forbrukerne skal føre seg trygge, bli korrekt behandlet og være fornøyde med sin direktehandel.

-I det forestående årsmøtet i Direktesalgsforbundet, skal reglene igjen opp til gjennomgang og revisjon. Hva som eventuelt endres, skal vi opplyse om i neste nyhetsbrev, avslutter Jan-Fredrik Torgersen – formann i Direktesalgsforbundet.