ARKIV

Mer enn en forening…

februar 21, 2014 10:30 am

Direktesalgsforbundet er bransjens felles pådriver – og sikkerhetsbelte mot useriøs virksomhet. Forbundet jobber politisk og kommunikasjon gjør vår salgsform tydelig.

 

Direktesalgsforbundet (DF) er en aktiv fellesorganisasjon for de fleste dyktige og seriøse aktørene i bransjen.

– Men våre aktiviteter stopper ikke der, for vi vil også støtte alle som jobber med direktesalg, uansett nivå og størrelse. Det gjør vi blant annet med medlemsmøter og temadager også i 2014, sier lederen i forbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

Han trekker frem de Skandinaviske DF dagene 22. og 23. mai og Temadagen med fagseminar 18. oktober med påfølgende DF’s Bransjefest på samme dag. Begge deler vil bli fyldig omtalt her i nyhetsbrevet og på DF-weben senere.

Viktig informasjonsarbeide

– Selv om vi er nesten 80.000 som arbeider som distributører er bransjen vår ikke godt nok kjent i alle miljøer. Særlig i disse årene da de tradisjonelle butikkene skjelver i spenning på hva Internetthandel vil bety for dem, åpner det nye muligheter for oss som driver personlig salg, sier Torgersen.

For DF er det særlig viktig å opprettholde en god kontakt med Barne- og likestillingsdepartementet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet og Lotteritilsynet.

Har alltid en plan

Nyhetsbrevet du leser nå, får du som e-post hver måned. Her tar vi for oss bransjeviktige saker. Når det er riktig støtter de politisk påvirkningsarbeide og informasjon til media som pressemeldinger.

Redaksjonelt følger redaksjonen en rullerende 6 måneders plan. I år vil vi også vektlegge de muligheter som sosiale medier gir. Det kommer til å dreie seg om forståelse og hvordan du nyttiggjør deg disse. Derfor driver vi også kontinuerlig oppdatering av DFs Facebook- og webside.

– For noen år siden ble vi klar over at fremtidens næringslivsledere ikke kjente til vår bransje godt nok. Derfor innledet vi et samarbeide med Handelshøyskolen BI – og direktesalg er nå en del at pensum. Sammen deler vi ut stipend til studenter som vil fokusere spesielt på direktesalg i sine Bachelor-oppgaver.

Håndtere useriøse aktører

Det er ingen stor hemmelighet at det er useriøse aktører som ødelegger for hele bransjen. Ofte er disse knyttet til pyramidevirksomhet og misbruker vårt navn ved at de presenterer seg som direkteselgere.
– Disse får selvfølgelig ikke bli medlemmer i DF, men det er også viktig å jobbe overfor myndighetene når disse dukker opp, sier Torgersen.
– Samtidig vil vi vokse slik at Direktesalgsforbundet som garantist for bransjen forsterkes. Derfor tar vi tidlig kontakt med nye etablerere i bransjen og presenterer oss – hvilke regler vi har, og hvilke muligheter vi gir, forklarer han.
– Vi har allerede kommet til februar og 2014 er godt i gang for bransjen. Jeg gleder meg til arbeidet resten av året, avslutter Jan-Fredrik Torgersen.