ARKIV

Må stoppe i Norge

desember 5, 2014 12:52 pm

SISTE: Lotterinemda har behandlet klagen til World Ventures og konkluderer med at selskapet må stoppe sin virksomhet fordi de driver en ulovlig pyramide.

 

Konklusjonen til Lotterinemda er slik:
«Lotterinemnda har etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samt Lotteri- og stiftelsestilsynet skjønnsmessige vurderinger funnet å ville stadfeste tilsynets vedtak, jf. forvaltningsloven § 34 fjerde ledd.»

Vedtak: Klager gis ikke medhold.

LES MER: World Ventures er ein ulovleg pyramide

Lotteritilsynet fattet tidligere i år vedtak om at selskapet World Ventures aktiviteter i Norge må opphøre. Selskapet var uenig i dette, og anket avgjørelsen.

Avviser anken

Lotterinemda fastslår nå at World Ventures virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidespill fordi inntektene nesten bare kommer fra verving av medlemmer og ikke salg av reiseopphold
– Det er viktig å få stoppet denne typen virksomhet. Både fordi forretningsmetodene bryter med norsk lov – men også fordi de seiler under falsk flagg og prøver å gi inntrykk av å drive i vår bransje. Det vil vi ha oss frabedt, sier Direktesalgsforbundets leder Jan-Fredrik Torgersen. Han er derfor glad for at Lotterinemda nå setter et punktum i saken.

DETTE: Skrev vi i november

http://www.direktesalgsforbundet.no/direktesalgsforbundet/nyhetsarkiv/item/109-ingen-endring-for-world-venture

World Ventures er et amerikansk selskap som har vært etablert i Norge siden oktober 2010. Da Lotteritilsynet åpnet tilsynssak var det fordi Lotteritilsynet mottok en rekke tips og spørsmål fra publikum om selskapet. Det ble blant annet stilt spørsmålstegn ved om salg av reiser var den reelle inntektskilden i selskapet.