ARKIV

Må stanse ulovlig virksomhet

juni 5, 2018 8:40 pm

Lotteritilsynet offentliggjør i dag at tilsynet har konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Vedtaket innebærer at all verving og alle innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til Lyoness, Lyconet, Cashback World og myWorld må stanse. Lyoness har frist på tre uker til å klage på vedtaket.

Lotteritilsynet skriver at de den 31. mai 2018 fattet vedtak om at Lyoness uten opphold må stanse all drift av, deltaking i og utbredelse av virksomheten i Norge da virksomheten er et ulovlig pyramidelignende omsettingssystem.

Må stanse all ulovlig virksomhet i Norge

Vedtaket innebærer at all verving og alle innbetalinger fra norske deltakere og lojalitetsbedrifter til Lyoness, Lyconet, Cashback World og myWorld må stanse. Mellom annet må alt salg av rabattkuponger, del i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer stanse. Lotteritilsynet har under tvil gitt ein del av vedtaket utsatt iverksetting frem til klagefristen på tre uker går ut. Frem til klagefristen går ut kan eksisterende deltakere bruke fordelskortet hos eksisterende lojalitetsbedrifter og få utbetalt rabatt på bakgrunn av denne handelen.

Vedtaket er rettet mot myWorld Norway AS (tidligere Lyoness Norway AS) og Lyoness Europe AG, men vil også ramme omtrent 152 500 norske deltakere og 1000 norske lojalitetsbedrifter som inngår i omsetningssystemet.

Lyoness har frist på tre uker til å klage på vedtaket.

Lotteritilsynet ber deltakere som har spørsmål om hva vedtaket innebærer for dem og hva som skjer med pengenene de har betalt, å ta kontakt med Lyoness.

Pyramidelignende omsetningssystem

I Norge er det forbudt å opprette, drive, delta i eller gjøre kjent ulovlige pyramidespill og pyramidelignende omsetningssystem.

Lotteritilsynet har i vedtaket konkludert med at Lyoness er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem. Konklusjonen bygger på følgende vurdering:

  • Inntektene til Lyoness i Norge kommer i hovedsak fra verving av deltakere, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.
  • Deltakere i Lyoness som kjøper rabattkuponger, del i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell og seminarer fra Lyoness, mottar ikke varer, tjenester eller andre ytelser som motsvarer verdien av det som er betalt. Kjøpene er i realiteten å se som vederlag for å få deltakerstatus.
  • Lyoness har ikke dokumentert at virksomhetens inntekter særlig skyldes salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, og ikke at andre blir vervet til systemet jf. lotteriloven§ 16 tredje ledd.