ARKIV

Lyoness er et ulovlig pyramidelignede omsetningssystem

februar 24, 2019 8:48 pm

Lotteritilsynet påla Lyonness å stanse ulovlig pyramidevirksomhet i Norge. Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS klaget vedtaket inn til Lotterinemda, men de fikk ikke medhold.


Av: Torger Bjørnstad

Det slår Lotterinemnda fast etter å ha avgjort klagen fra Lyoness. Lyoness klaget på Lotteritilsynets vedtak, men klagen er ikke tatt til følge.

Som vi tidligere har skrevet om her i nyhetsbrevet ble Lyoness pålagt å stanse all virksomhet i Norge. I Lotterinemnda sitt vedtak av 27. januar i år står det:

«Lotterinemenda har kommet til at Lyoness sitt omsetningssystem rammes av lotteriloven § 16 andre ledd og er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.»

«Lotteritilsynets vedtak 31. mai 2018 er ikke beheftet med saksbehandlingsfeil og er heller ikke uforholdsmessig. Lotterinemnda har ikke funnet grunn til å gi Lyoness adgang til å rette det ulovlige forholdet. Lyoness (Lyoness Europe AG og Lyoness Norway AS) skal stanse all virksomhet.»

-Vi er fornøyd med at Lotterinemnda har bekreftet Lotteritilsynet sitt vedtak, og at de avviser påstandene fra Lyoness om saksbehandlingsfeil, sier seniorrådgiver i Lotteritilsynet Monica Alisøy Kjelsnes i en pressemelding.

-Lotterinemnda har gjort en grundig vurdering av virksomheten til Lyoness og konklusjonen er klar. Lotteritilsynet forventer nå at Lyoness retter seg etter vedtaket og stanser all virksomhet i Norge, avslutter Monica Alisøy Kjelsnes.