ARKIV

Lyoness driver ulovlig

februar 5, 2018 10:48 pm

Det er konklusjonen til Lotteritilsynet som 11. januar 2018 sendte varsel om vedtak med pålegg om stans av Lyoness sin virksomhet i Norge. Lyoness er et fordelsnettverk etablert i Sveits i 2003 som har over syv millioner medlemmer i 47 land.

Av: Torger Bjørnstad

– Lotteritilsynets pålegg er ganske befriende for oss, fordi vi mener deler av virksomheten deres er markedsført under falsk flagg – som direktesalg. Dermed oppstår en fare for at vår seriøse bransje forveksles med Lyoness salgsmetoder som Lotteritilsynet vil nedlegge forbud mot, sier lederen i Direktesalgsforbundet Jan Fredrik Torgersen.

– Det er lenge siden vi første gang reagerte på Lyoness metoder, og har siden samarbeidet med Lotteritilsynet når de har bedt om vår kompetanse, sier Torgersen.

Pyramidelignende omsetningssystem

Lotteritilsynet har konkludert med at Lyoness sin virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem.

I sin vurdering har Lotteritilsynet lagt til grunn at inntektene fra Lyoness sin virksomhet i Norge i hovedsak kommer fra verving av deltakere, og ikke fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Tilsynets konklusjon

I varselet om vedtak konkluderer Lotteritilsynet med at Lyoness sin virksomhet i Norge er et ulovlig pyramidelignende omsetningssystem etter lotteriloven § 16 andre ledd.

– Vi har lagt særlig vekt på at norske deltakere i Lyoness ikke mottar eller forbruker varer, tjenester eller andre ytelser fra omsetningssystemet som motsvarer verdien av det som blir betalt når de betaler for disse, skriver Lotteritilsynets i sin pressemelding.

Deltakernes innbetalinger til Lyoness mener Lotteritilsynet, som følge av dette, er å anse som vederlag for å delta i et pyramidelignende omsetningssystem. Inntektene til selskapet og den enkelte deltaker kommer nesten utelukkende fra verving av nye deltakere og deres innbetalinger til Lyoness, og ikke fra salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser.

Varslet vedtak innebærer at all verving av deltakere og lojalitetsbedrifter til CashBack World og Lyconet, og all omsetning og bruk av fordelskort, rabattkuponger, andeler i kundeskyer, gavekort, markedsføringsmateriell, seminarer og andre produkt i virksomheten må opphøre.

Lyoness har fått frist på fire uker med å komme med innvendinger mot det vedtaket som er varslet, eller grunnlaget for varslet. Lotteritilsynets videre behandling av saken videre vil derfor være avhengig av Lyoness sine tilbakemeldinger.

Kilder: Pressemelding fra Lotteritilsynet og påfølgende artikler publisert i flere medier.