ARKIV

Lovlig – eller ulovlig virksomhet?

oktober 13, 2014 9:31 am

Hubert Freidel grunnla selskapet Lyoness i Østerrike i 2003 basert på en forretningside om å tilby medlemskap i en fordelsklubb som gir medlemmene bonus ved kjøp – og en mulighet til å tjene penger ved å investere i Lyoness.

 

Medlemskortet fremstår som gratis – og medlemmene skal med dette tjene opp prosenter (cashback) på sine kjøp. I tillegg vil medlemmet som vervet (distribuerte medlemskortet ) få en liten provisjon. Ifølge selskapets egne oppgaver omsatte Lyoness for 1,2 milliarder Euro i 2012, og har 3 millioner medlemmer i 46 land.

Det er «tjene penger ved å investere» – eller kjøpe posisjoner i selskapet som skal gi avkastning dersom man klarer å verve tilstrekkelig antall nye personer til å gjøre det samme, som har medført anklager om ulovlig pyramidespill.

Direktesalgsforbundet er blant de som har reagert kraftig. Det samme har flere lands forbrukermyndigheter; De har advart mot å involvere seg med selskapet. Det hevdes at betydningen av fordelskortene er underordnet, og at det egentlig handler om å kjøpe posisjoner i nettverket. I Sveits har forbrukermagasinet Beobachter anslått at det siste står for 99,7 % av omsetningen.

Her hjemme sa Lotteri- og stiftelsestilsynet i desember 2013 at de hadde åpnet tilsynssak mot det norske selskapet Lyoness Norway AS. I februar 2014 ble det kjent at polske forbrukermyndigheter også hadde innledet etterforskning av selskapet. En måned senere kunngjorde svenske Lotteriinspektionen at de hadde politianmeldt Lyoness etter mistanke om pyramidespill.

Frikjenner selskapet

Nylig kom Lotteri- og stiftelsestilsynets konklusjon – og ganske overraskende frikjenner de Lyoness slik de driver nå. Riktig nok fastslår tilsynet at selskapet drev «et ulovlig pyramideliknende omsetningssystem» i 2012 og 2013 fordi mer en 50 prosent av inntektene kom fra verving av medlemmer. Men fra 2014 har dette endret seg.

Tilsynets konklusjon er at fra 2014 kommer mer enn halvparten av inntektene i nettverket fra salg av varer og tjenester. Dermed faller grunnlaget for strid mot lotterilovens §16 bort. Der settes det forbund mot å drive, utbre eller delta i ulovlige pyramider.

– Vi har opparbeidet et godt forhold til Lotteri- og stiftelsestilsynet og er glad for at de respekterer våre innspill. Denne gangen er vi uenig i konklusjonen blant annet med grunnlag i våre egne etiske regler sier lederen i Direktesalgsforbundet, Jan-Fredrik Torgersen.

– Vi har påpekt dette og håper tilsynet selv vil vurdere konsekvensene – særlig fordi de nå risikerer å komme i utakt med sine søsterorganisasjoner, sier Torgersen. Han henviser også til Direktesalgsforbundets egne etiske regler som er svært strenge. Alle medlemmer i forbundet er pålagt å følge disse.

Neste sak – Australia

Lyoness har hele tiden benektet at de har drevet i strid med loven – og dermed er saken avsluttet fra Lotteri- og stiftelsestilsynets side i Norge.
Slik er det ikke i Australia der Lyoness oppgir å ha 50 tusen medlemmer!

I august i år offentliggjorde nemlig australske forbrukermyndigheter (ACCC) at de hadde tatt ut søksmål mot Lyoness for ulovlig pyramidespill. Lyoness selv, nekter for å ha brutt det australske lovverket.

ACCC fastslår at pyramidespill kan omfatte produkter eller tjenester, men i dette tilfellet er det viktigste målet å tjene penger på rekruttering av andre. I lovlige multi-level marketing (MLM) ordninger tjener man penger ved å selge aksepterte og konkrete produkter til forbrukerne, ikke fra rekrutteringsprosessen.

ACCC mener at Lyoness har operert slik i Australia fra midten av 2011, og at forretningsprinsippene fortsetter. Nå skal de stoppes – dersom ACCC får det som de vil.
– Pyramidespill slik vi ser det i dette tilfellet er avhengig av en stadig tilførsel av nye medlemmer for å få en ønsket fortjeneste. Vår bekymring er også at denne virksomheten er i sterk vekst, sier styreleder i ACCC Rod Sims.

Hovedargumentet til ACCC er at Lyoness forretningsmodell gir provisjoner til medlemmer som rekrutterer nye medlemmer og får disse til å gjøre forskuddsbetaling på fremtidige kjøp.

Den 16. september 2014 ble Lyoness stevnet inn for Justice Flick i Sydney.

Her finner du Lyoness nettsted: http://www.lyoness.net/no/
Kilder: Lotteri- og Stiftelsestilsynet, Wikipedia, den frie Encyclopedia, Australian Competition and Consumer Commission.